Kết quả tìm kiếm: ......

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống và nhóm máu đầu tiên

24/11/2020

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống và nhóm máu, nâng tổng số ca ghép thận thành công tại ...

Xem chi tiết
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống và nhóm máu đầu tiên

24/11/2020

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống và nhóm máu, nâng tổng số ca ghép thận thành công tại ...

Xem chi tiết
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thức XX

19/11/2020

Sáng 18/11, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ...

Xem chi tiết