Phòng Đào tạo- Chỉ đạo tuyến

Lãnh đạo phòng

 
 

Trưởng phòng
Tiến sĩ Phạm Phước Sung  


 

Phó trưởng phòng
Ths. Lê Thị Trang

  Phó trưởng phòng
Ths. Lê Quang Hòa 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

Phòng chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác  Đào tạo - Chỉ đạo tuyến. Phòng đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2008.

 1. I.            Vị trí và chức năng :

Phòng Đào tạo và chỉ đạo tuyến có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch đào tạo, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến theo chương trình kế hoạch hàng năm, kiểm tra đôn đốc xây dựng quy chế đào tạo của Bệnh viện, tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định của Nhà nước và Bộ  Y tế.

 1. II.           Nhiệm vụ và quyền hạn :
 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
 3. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc bệnh viện quyết định, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định.
 4. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn theo từng cấp học, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng kỹ thuật viên, hộ lý và công tác khác trong Bệnh viện.
 5. Tổ chức tiếp nhận cán bộ chuyên môn của y tế tuyến dưới, học viên, sinh viên và học sinh của các trường Y, Dược đến thực tập, thực hành nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.
 6. Tham mưu hướng dẫn tuyến dưới về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kỹ thuật, thông báo kịp thời những sai sót về chuyên môn để y tế tuyến dưới khắc phục, định kỳ tổ chức sinh hoạt nghe ý kiến đóng góp của y tế tuyến dưới, để giúp Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, phối kết hợp phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ y tế tuyến dưới khi có thảm họa.
 7. Nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ. Hướng dẫn, phối hợp y tế tuyến dưới nghiên cứu các đề tài về phòng, chống dịch bệnh. Hợp tác với các phòng, trung tâm chỉ đạo tuyến của các bệnh viện tuyến trung ương khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến.
 8. Đảm bảo lưu trữ, thống kê, quản lý hồ sơ, tài liệu về công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; in ấn biểu mẫu quản lý theo chuyên nghành.
 9. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của phòng, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ,  nhân viên của phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 10. Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của phòng theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến do cấp trên giao.
 1. III.       Lãnh đạo đạo phòng qua các thời kỳ
 1. Trưởng phòng

          Từ 2008 đến  tháng 8 /2013: BSCKII Đỗ Thị Tuyết

          Từ tháng 9/ 2013 đến 2019: BSCKI Nguyễn Bá Chuyên

          Từ tháng 9/ 2019 đến nay:  Tiến sĩ Phạm Phước Sung

 1. Các phó trưởng phòng

          Thạc sỹ Lê Văn Cường

          BSCKI Nguyễn Thị Hằng

          Thạc sỹ Nguyễn Xuân Trường

          Thạc sỹ Nguyễn Văn Dũng

          BSCKI Trịnh Văn Tâm

          Thạc sỹ Lê Quang Hòa

          BSCKI Nguyễn Văn Tuấn

          Thạc sỹ Lê Thị Trang

 1. IV.           Thành tựu

 Đã đào tạo bổ túc chuyên môn cho trên 4000 cán bộ các tuyến.

 Triển khai đào tạo cán bộ cho Dự án GIZ của Cộng hòa Liên bang Đức, Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc trung bộ của Ngân hang Thế giới.

Chuyển giao thành công phẫu thuật nội soi ổ bụng và hang trăm lượt các kỹ thuật khác  cho 25 bệnh viện huyện và 2 bệnh viện đa khoa khu vực

Triển khai đạt kết quả tốt Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ngoại chấn thương của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ngoại Tim mạch, lồng ngực của Bệnh viện E. Đang triển khai Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Huyết học, chuyên ngành Truyền nhiễm và Dự án ghép thận, Dự án Telemedicine do ngân hang tái thiết Đức tài trợ...

Duy trì thường xuyên giao ban trực tuyến hàng tuần qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

 1. V.           Một số hình ảnh hoạt động Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.