Phòng Điều dưỡng

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng
Ths. Đặng Thị Thu 


Phó phòng
Ths. Trần Mai Anh 

 

 


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

I - SỰ THÀNH LẬP VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phòng Điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 12/05/1990.

Theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế, Phòng có tổ chức và nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức

Phòng Điều dưỡng do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập. Tùy theo quy mô bệnh viện, phòng Điều dưỡng có các bộ phận sau:

a) Bộ phận giám sát khối lâm sàng;

b) Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng;

c) Bộ phận giám sát khối khám bệnh.

2. Nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 

II - CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG PHÒNG THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

- Giai đoạn 1990 - 1995:

Phòng Điều dưỡng có tổng số cán bộ công chức 04 người.

Y tá trung cấp: Lê Thị Phượng - Trưởng phòng Y tá điều dưỡng - phụ trách chung.

Y tá trung cấp: Hoàng Thị Hoa - Phó trưởng phòng Y tá điều dưỡng

Y tá trung cấp: Vũ Thị Hạnh - phụ trách khối nội.

Y tá trung cấp: Đặng Thị Mai - phụ trách khối ngoại.

- Giai đoạn 1995 - 2006:

Phòng Điều dưỡng có tổng số cán bộ viên chức 03 người.

Y tá trung cấp: Hoàng Thị Hoa - Trưởng phòng Y tá điều dưỡng - phụ trách chung.

Y tá trung cấp: Vũ Thị Hạnh - Phó trưởng phòng Y tá khối nội.

Y tá trung cấp: Lê Thị Việt Hoa - Y tá trưởng khối cận lâm sàng.

- Giai đoạn: 2006 - 2012

Phòng Điều dưỡng có tổng số cán bộ công chức 04 người.

Cử nhân Điều dưỡng: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng điều dưỡng - phụ trách chung.

Điều dưỡng: Lê Thị Việt Hoa – Phó trưởng phòng Điều dưỡng, phụ trách khối ngoại.

Điều dưỡng: Đỗ Thị Lan - Điều dưỡng trưởng khối cận lâm sàng.

Điều dưỡng: Đặng Thị Thu – Phó trưởng phòng Điều dưỡng, phụ trách khối nội.

- Giai đoạn: 2012 - nay

Phòng Điều dưỡng có tổng số cán bộ công chức 04 người.

Cử nhân Điều dưỡng: Đặng Thị Thu - Trưởng phòng Điều dưỡng - phụ trách chung.

Cử nhân điều dưỡng Lê Việt Hoa – Phó trưởng phòng Điều dưỡng, phụ trách khối ngoại (mới nghỉ hưu năm 2016).

Cử nhân điều dưỡng: Trần Thị Mai Anh - Phó trưởng phòng Điều dưỡng, phụ trách khối nội.

Cử nhân điều dưỡng: Đỗ Thị Lan - Điều dưỡng trưởng khối cận lâm sàng, khoa Khám bệnh.

          Tính đến tháng 3/2016, phòng hoạt động với số nhân lực là 03 cán bộ.

 III - QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

- Giai đoạn 1990 - 2012

          Y tá trung cấp Lê Thị Phượng - Giữ chức Trưởng phòng Y tá điều dưỡng, y tá trung cấp Hoàng Thị Hoa Phó trưởng phòng Y tá điều dưỡng, y tá trung cấp Vũ Thị Hạnh phụ trách khối nội, y tá trung cấp Đặng Thị Mai phụ trách khối ngoại.

          Do nhu cầu công tác của bệnh viện, ngày 17/03/1995, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm y tá trung cấp Hoàng Thị Hoa giữ chức Trưởng phòng Y tá điều dưỡng, y tá trung cấp Vũ Thị Hạnh Phó trưởng phòng Y tá điều dưỡng. Tháng 4/1995 Ban Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm y tá trung cấp Nguyễn Thị Thanh giữ chức Y tá trưởng khối nội thay cho y tá trung cấp Đặng Thị Mai đến nhận công tác tại khoa Chấn thương. Thời gian này phòng còn có 3 người được phân công trách nhiệm như sau:

          - Đồng chí trưởng phòng kiêm y tá trưởng khối cận lâm sàng.

          - Đồng chí Phó phòng kiêm y tá trưởng khối ngoại.

          - 1 đồng chí phụ trách y tá trưởng khối nội.

          Đến tháng 6-1997, Giám đốc bệnh viện bổ sung thêm nhân lực cho phòng, y tá trung cấp Lê Việt Hoa làm Y tá trưởng khối cận lâm sàng. Và từ đó đến năm 2012 nhân lực của phòng luôn được đảm bảo 04 đồng chí và được phân công, phân nhiệm cụ thể.

          Để thực hiện tốt quy chế chuyên môn của bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh, đòi hỏi trình độ của y tá điều dưỡng phải được nâng lên. Vì vậy trong những năm qua đội ngũ y tá điều dưỡng viên đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành tốt công tác đào tạo trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao.

- Giai đoạn 2012 - nay:

          Do nhu cầu công tác của bệnh viện, ngày 30/03/2012, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm Cử nhân điều dưỡng Đặng Thị Thu giữ chức Trưởng phòng điều dưỡng.

Tháng 11/2013, cử nhân điều dưỡng Trần Thị Mai Anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng điều dưỡng. Thời gian này phòng có 03 người được phân công trách nhiệm như sau:

          - Đồng chí trưởng phòng phụ trách chung và công tác điều dưỡng của khối nội.

          - Đồng chí Phó phòng phụ trách điều dưỡng khối ngoại.

          - 01 đồng chí phụ trách Điều dưỡng trưởng khối cận lâm sàng, khoa Khám bệnh.

Nhân lực Điều dưỡng

          Tổng số toàn bệnh viện có 696 điều dưỡng, KTV, trong đó  biên chế 427 và 269 hợp đồng

           Trong đó:    Trình độ Đại học: 89

                             Trình độ Cao đẳng: 209

                             Trình độ Trung học: 398

                             Đang học thạc sỹ : 07

                             Đang học đại học : 65

                             Đang học cao đẳng : 20

Năm 2016 là năm bệnh viện thực hiện kế hoạch  theo quy mô 800 giường bệnh, nghiên cứu thành lập một số khoa theo quy định của Bộ y tế về bệnh viện hạng I. Cơ sở vật chất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả. Bệnh viện đã và đang tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới, cải tiến các quy trình chăm sóc cùng kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với bệnh viện xanh sạch đẹp, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc. Nâng cao chất lượng chuyên môn nhằm đem lại thương hiệu cho bệnh viện. Năm 2016 là năm bệnh viện tiếp tục được sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến Trung ương theo đề án 1816 và đề án bệnh viện Vệ tinh.

          Lực lượng  điều dưỡng trưởng các khoa hiện tại đang dần từng bước hoàn thiện về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý để đáp ứng nhu cầu của Bệnh viện. Đội ngũ điều dưỡng viên chiếm số đông trong lực lượng cán bộ của bệnh viện nhưng trình độ chuyên môn chưa đồng đều, số điều dưỡng viên  trẻ tuổi chiếm số lượng khá cao kinh nghiệm chưa có, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu một số chuyên ngành chưa nhiều. Qua kiểm tra theo dõi và khảo sát trình độ chuyên môn đội ngũ điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên đã được nâng lên một bước đáng kể nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đòi hỏi trong thời gian tới đội ngũ điều dưỡng nói chung phải nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử. Đội ngũ Điều dưỡng trưởng phải nâng cao năng lực quản lý điều hành, kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật chuyên môn để công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện ngày càng tốt hơn đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

 

IV- N HỮNG THÀNH TÍCH CƠ BẢN

- Giai đoạn 1990 - 2012:

          Phòng  điều dưỡng đã đi qua chặng đường 22 năm hoạt động, trưởng thành và đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi.

          Phòng liên tục có đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong công tác quản lý và chăm sóc người bệnh.

          Từ năm 1995, phòng đều có Chiến sỹ thi đua liên tục ở cấp bệnh viện và cấp Sở.

          Năm 2000, đồng chí trưởng phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng khen.

          Năm 2001, Hội đồng Thi đua bệnh viện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen phòng và cá nhân đồng chí trưởng phòng.

          Bên cạnh đó, phòng còn làm tốt công tác huấn luyện đào tạo tại chỗ nâng cao tay nghề cho y tá điều dưỡng, hộ lý, đồng thời hưởng ứng rất tốt hội thi điều dưỡng viên giỏi - theo lịch do ngàng y tế phát động.

          Năm 1993 hội thi của ngành y tế bệnh viện được cấp giấy khen.

          Năm 1999 hội thi điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch của ngành y tế bệnh viện được giải nhất thực hành. Đồng thời ngành chọn y tá trung cấp Lê Việt Hoa dự thi toàn quốc được xếp loại khá.

          Năm 2001, ngành y tế chọn điều dưỡng Đặng  Thị Thu đạt giải nhất hội thi điều dưỡng viên giỏi - thanh lịch các bệnh viện tuyến tỉnh, đi dự thi toàn quốc đạt loại khá đã góp phần vào thành tích chung của ngành y tế Thanh Hóa - được Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng Bằng khen về hội thi điều dưỡng viên giỏi thanh lịch do Trung ương Hội điều dưỡng viên Việt Nam tổ chức.

          Năm 2001, hội thi điều dưỡng viên giỏi thanh lịch ngành y tế Thanh Hóa tổ chức cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa có 04 thí sinh tham gia đều đoạt giải, đó là:

          - Điều dưỡng viên Đặng Thị Thu - Khoa Hồi sức cấp cứu - Giải nhất.

          - Điều dưỡng viên Đỗ Thị Nhung - Khoa Nhi - Giải ba.

          - Điều dưỡng viên Lê Thị Việt Hà - Khoa Tiết niệu - giải nhất về lý thuyết.

          - Điều dưỡng viên Lê Thị Dung - Khoa Khám bệnh giải nhất về thực hành.

          Năm 2001, điều dưỡng viên và hộ lý đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua là 18 đồng chí, trong tổng số 57 đồng chí toàn bệnh viện.

- Giai đoạn 2012 - nay:

          Phòng Điều dưỡng hoạt động và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ.

           Năm 2011, điều dưỡng Lê Thị Loan – Khoa Đông y – đạt giải Nhì điều dưỡng viên giỏi của ngành Y tế Thanh Hóa.

          Năm 2013, điều dưỡng Lê Thị Nhung – Khoa Truyền nhiễm – đạt giải Nhất điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch ngành Y tế Thanh Hóa.       

Năm 2012, Phòng Điều dưỡng được Sở y tế tặng giấy khen theo Quyết định số 1012/QĐ-SYT ngày 26/12/2012.

          Năm 2013, Phòng tiếp tục được Sở Y tế tặng giấy khen theo quyết định số 909/QĐ-SYT Ngày 27/12/2013 và được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc QĐ số 1816/QĐ-UBND vào sổ số 83.

Năm 2014, Phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phòng đều có Chiến sỹ thi đua liên tục ở cấp bệnh viện và cấp cơ sở.

Năm 2014, Trưởng phòng Điều dưỡng Đặng Thị Thu được phong danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo Quyết định số 1292/QĐ-SYT ngày 26/12/2014 của Sở Y tế Thanh Hóa.

Năm 2015, Trưởng phòng Điều dưỡng Đặng Thị Thu đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo Quyết định số 1215/QĐ-SYT ngày 24/12/2015 của Sở Y tế Thanh Hóa.

Năm 2016, Trưởng phòng Điều dưỡng Đặng Thị Thu đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 03/01/2016 của Sở Y tế Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, phòng Điều dưỡng, Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện còn được tặng bằng khen của Trung ương hội Điều dưỡng Việt Nam, giấy khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa.