Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng
Ths. Nguyễn Văn Thắng

Phó trưởng phòng
CN. Lưu Trần Hải 

  

 

 

  

Phó trưởng phòng 
CN. Đỗ Mạnh Hùng 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 1. Địa chỉ : Tầng 3 Nhà A5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
 2. Điện thoại: 0373.951.609
 3. Tổ chức nhân sự:

Tổng số : 42 cán bộ nhân viên , trong đó có 37 cán bộ có trình độ Đại học trở lên

1. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng : Ths Nguyễn Văn Thắng

Phó trưởng phòng : CN Lưu Trần Hải

Phó trưởng phòng : CN Đỗ Mạnh Hùng

2. Chức năng, nhiệm vụ :

 • Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về mọi hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
   
 • Phòng Tài chính kế toán có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:

         Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

        Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

        Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

        Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

        Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

        Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

        Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện
 

3. Những thành tích nổi bật từ năm 2011 đến nay
 

Trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của bệnh viện, và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Phòng tài chính- Kế toán đã không ngừng thay đổi về mọi mặt.       

 

 •    Năm 2011: Được tặng giấy khen của Sở Y tế Quyết định số: 1559/QĐ-SYTngày 26/12/2011
 •    Năm 2012: Được tặng giấy khen của Sở Y tế Quyết định số; 1012/QĐ-SYT ngày 26/12/2012
 •    Năm 2012: Được tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá Quyết định số: 2444/QĐ-UBND ngày 15/7/2013.
 •    Năm 2013 : Danh hiệu : “ Tập thể Lao động xuất sắc”
 •    Năm 2014 : Danh hiệu  “ Đã có nhiều thành tích trong công tác Y tế”  của Sở y tế. Quyết định số 1291/QĐ-SYT ngày 26/12/2014.
 •    Năm 2015: Được tặng bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa “ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015” Số quyết định 1634/QĐ-UBND ngày 13/5/2016.

 

4. Một số hình ảnh hoạt động của Phòng tài chính kế toán