Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

1. Lịch sử hình thành, vị trí địa lý:

  Phòng vật tư, TBYT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 7/4/1999 theo QĐ của Sở y tế Thanh hóa trên cơ sở tổ chuyên ngành Vật Tư, TBYT thuộc Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

 Nơi làm việc chính: Tầng 5 – nhà A5 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

2.1 Cơ cấu tổ chức hiện tại:

- Trưởng phòng: Ks Nguyễn Quế Anh. 

 - Phó trưởng phòng: Ks Nguyễn Anh Minh 

 

   Tổng số cán bộ viên chức: 07

   Bao gồm: 02 Kỹ sư;  05 nhân viên kỹ thuật

  Các bộ phận :

        + Hành chính – Thống kê: Tổng hợp kế hoạch trang bị; Theo dõi hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị y tế…

        + Kho: Nhập, xuất, bảo quản TTBYT.

        + Tổ sửa chữa, bảo dưỡng: Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tê; Hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị y tế toàn viện…

2.2 Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

2.2.1 Trưởng phòng:

          - Dược sỹ Lê Duy Lộc ( 1999 – 2002);

          - Dược sỹ Hoàng Trọng Thu ( 2002 – 2004);

          - Kỹ sư Nguyễn Quế Anh ( 2009 đến nay).

2.2.2 Phó trưởng phòng:

          - Kỹ sư Đào Thị Thuyết ( 1999 – 2005);

          - Kỹ sư Nguyễn Quế Anh ( 2006 – 2009);

          - Kỹ sư Nguyễn Anh Minh ( 2015 đến nay).

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 Phòng vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viên và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

5. Lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập và bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

4. Một số hình ảnh và hoạt động của Phòng: