Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Lãnh đạo khoa

 

 

Phó trưởng khoa
BsCKI. Nguyễn Hoàng Sâm 

Phó trưởng khoa
BsCKI. Đinh Văn Hạnh 

 

 

Kỹ thuật viên trưởng
CN. Bùi Huy Thành 

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TỪ NĂM 1956 ĐẾN NAY

I. LỊCH SỬ :

1. Thành lập : Năm 1956.

- Trang thiết bị kĩ thuật : 01 máy điện quang nửa sóng - Chẩn đoán X quang thường quy.

2. Từ năm 1965 đến năm 1983.

- Trang thiết bị : Chủ yếu là máy X quang thường quy và tăng sáng -  Chẩn đoán X quang thường quy.

3. Từ năm 1983 đến năm 2006.

- Trang thiết bị : 01 máy cắt lớp đơn lát, các máy X quang thường quy.

- Kỹ thuật : Chẩn đoán Cắt lớp và X quang thường quy.

II. HIỆN NAY (Từ năm 2006 đến nay ) :

2.1. Tổ chức :

- Tổng số cán bộ nhân viên : 31

+ Tiến sỹ : 1

+ Thạc sỹ : 1

+ Bác sĩ CKI : 4

+ Bác sĩ : 3

+ Cử nhân y học hình ảnh : 5

+ KTV cao đẳng : 8

+ KTV trung cấp : 4

+ Điều dưỡng đại học : 1

+ Điều dưỡng cao đẳng : 2

+ Điều dưỡng trung cấp : 2

2.2. Trang thiết bị :

- Hệ thống chụp mạch can thiệp (DSA) Hãng Toshiba : 1.

- Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI)  Hitachi: 2.

- Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát cắt (MSCT) hãng Toshiba : 1.

- Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai lát (CT) Hãng Siemens: 2.

- Hệ thống chụp X quang DR : 1 (1 máy chụp Xquang ).

- Hệ thống chụp X quang CR : 1 (4 máy chụp Xquang ).

- Máy chụp Xquang vú (Mammography) : 1.

- Máy chụp răng toàn cảnh (Panorama) : 1.

- Máy siêu âm Doppler màu Prosound α 7/ Aloka: 2.

2.3, Kỹ thuật đang triến khai :

- Chụp mạch và can thiệp: Chụp mạch tạng, mạch não, mạch ngoại vi chẩn đoán. Nút mạch điều trị  ung thư gan, điều trị U xơ tử cung, U gan vỡ, tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, chảy máu mũi, ho ra máu…  đốt sống cao tần ( RFA) điều trị u gan, đặt stent đường mật, sinh thiết gan, phổi, màng phổi, thận, dân lưu ổ dịch, áp xe ổ bụng, khoang màng phổi...

- Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán cộng hưởng từ cơ bản (MRI).

- Các kĩ thuật chụp cắt lớp mạch máu (CTA) : Tim mạch vành, mạch tạng, mạch não và các mạch ngoại vi.

- Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán cắt lớp vi tính cơ bản (CT).

- Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán X quang cơ bản, chuyên sâu.

- Kĩ thuật Mammography và Panorama.

- Siêu âm chẩn đoán : Doppler tim mạch, siêu âm tổng quát....

 

2.4, Nghiên cứu khoa học từ năm 2008 đến nay:

- Đề tài cấp Tỉnh : 1.

- Đề tài cấp nghành : 3.

- Đề tài cấp cơ sở : 10.

- Sáng kiến cải tiến kĩ thuật : 3.

2.5, Học tập, đào tạo và chỉ đạo tuyến :

- Đang học cao học : 1.

- Đang học cử nhân : 2.

- Đào tạo Bác sĩ , KTV cho tuyến cơ sở.

- Đào tạo cao đẳng hình ảnh y học.

- Chỉ đạo tuyến.

2.6, Thành tích :

- Tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc : Nhiều năm.

+ Bằng khen của UBND Tỉnh.

+ Giấy khen của Sở y tế.

- Cá nhân :

+ Thầy thuốc ưu tú : 1 (Năm 2009).

+ Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 1 (Năm 2012).

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 3 (Nhiều năm).

+ Bằng lao động sáng tạo : 1 (Năm 2011).

+ Bằng khen của Bộ y tế, UBND Tỉnh, Giấy khen của Sở y tế...