Khoa Dược

 

Lãnh đạo khoa

Ds. Lê Duy Nam
Trưởng khoa 

 

Ds. Trịnh Tiến Dũng
Phó trưởng khoa 

 

Ds. Lê Doãn Hồng
Phó trưởng khoa 

     

DsTH. Hoàng Thị Phương
DD trưởng khoa 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DƯỢC

I.       Nhân lực : Tổng số : 46 cán bộ

•        Dược sỹ đại học : 10 cán bộ

Trong đó :    Thạc sỹ 01 đồng chí

                   DSCK1 : 04 đồng chí

                   DSĐH : 05 đồng chí

Trưởng khoa : Hà Thị Thu Hà

Phó khoa :     Trịnh Tiến Dũng

                         Lê Duy Nam

                         Lê Doãn Hồng

Điều dưỡng trưởng : Hoàng Thị Phương

•        Dược sỹ trung học : 31 cán bộ

•        Kế toán : 05 cán bộ

II.      Bộ máy tổ chức: Gồm 05 tổ

-        Tổ Dược Lâm Sàng – 08 cán bộ

-        Tổ kho cấp phát – 14 cán bộ

-        Tổ pha chế đưa thuốc – 07 cán bộ

-        Nhà thuốc – 07 cán bộ

III.     Chức trách nhiệm vụ khoa Dược :

•        Chức năng của khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

•        Nhiệm vụ của khoa Dược

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc - vật tư y tế - hóa chất, sinh phẩm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về thuốc - vật tư y tế tiêu hao – hóa chất sinh phẩm.