Khoa Hóa sinh

 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA

1. Tình hình nhân lực

       - Nhân lực 24 người: 03 bác sỹ, 01 dược sỹ và 20 KTV (trong đấy có 08 đại học).

       - Chi bộ có 09 đảng viên.

       - Điều hành khoa có trưởng khoa (chưa có phó khoa), kỹ thuật viên trưởng.      

2. Công tác chuyên môn

       - Thực hiện các xét nghiệm Hoá Sinh lâm sàng, Miễn dịch

       - Đảm đương toàn bộ tổ lấy bệnh phẩm cho bệnh nhân ngoại trú tại khoa khám bệnh.

       - Tham gia giảng dạy, đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học.

3. Liên danh liên kết.

       - Liên kết đặt máy mua hoá chất với công ty Roche thông qua công ty vật tư thiết bị y tế Thanh Hoá Thermco.( Cobass 8000, Cobass 4000, nước tiểu tự động U121, khí máu động mạch B121, phần mềm quản lý phòng xét nghiệm cobass IT 5000).

       - Liên kết với công ty Minh Tâm (AU680, miễn dịch DXI 800)

       - Liên kết với công ty Thành Công (máy nước tiểu advantus 500)

4. Vận hành khoa

       - Phân chia thành 5 tổ: mỗi tổ có tổ trưởng và luân chuyển nhân lực theo tháng.

Tổ I:  Tổ lấy bệnh phẩm tại khoa khám bệnh, làm xét nghiệm nước tiểu, một số test nhanh. Vận chuyển bệnh phẩm và trả kết quả về các bàn khám bệnh.

Tổ II:  Tổ tiền phân tích, chịu trách nhiệm tất cả các công tác chuẩn bị mẫu trước phân tích.

Tổ III: Tổ phân tích, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình vận hành các máy xét nghiệm để cho ra các kết quả cuối cùng.

Tổ IV: Tổ hậu phân tích đảm nhận tất cả các công tác phát hành, duyệt, lưu trữ kết quả.

Tổ V: Tổ đảm bảo chất lượng. Làm nội kiểm, đánh giá phân tích các loại sai sót, giám sát các quy trình chuẩn, sổ sách..

       - Quản lý nhân lực theo quy định của bệnh viện (tính từ ngày 24 tháng trước đến 24 tháng sau), bình xét thưởng hàng tháng theo số ngày đi làm, tổng số lỗi trong tháng.

       - Quản lý thiết bị máy móc: tất cả máy đều có phân công KTV phụ trách hàng tháng, có sổ lý trình hằng ngày, sổ bảo dưỡng bảo trì.

       - Quản lý hoá chất. Khoa phân công một KTV (đảng viên) làm công tác kho. Công tác xuất nhập và quản lý hoá chất thực hiện theo quy định của khoa Dược và bệnh viện. Hoá chất lĩnh theo tuần, dựa vào báo cáo số liệu tuần và theo quy định về định mức của bệnh viện.

       - Quản lý xét nghiệm. Số liệu xét nghiệm được chốt theo ngày khi kết thúc phiên trực. Số liệu được cập nhật theo ngày trên máy để có tổng kết tuần và tổng kết số liệu tháng.

Tất cả mọi công việc trong khoa đều được đưa ra bàn bạc thống nhất trước trong chi bộ sau đấy đưa ra xin ý kiến tập thể khoa và thực hiện.