Khoa Vi sinh

 

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa
BsCKI. Ngô Thị Thanh Xuân

 

 

Phó trưởng khoa
Ths. Lê Thị Thủy

 

 

      KTV trưởng
  Lê Thị Kim Anh

 

1. Lịch sử  hình thành và vi trí địa lý :

  Khoa gồm 9 phòng tại tầng 7  Nhà A15  bệnh viện đa khoa tỉnh .

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy : khoa có 12 nhân viên

+ 1  Trưởng khoa:  Bs CKI :Ngô Thị Thanh Xuân

+ 1 Phó khoa:  - Ths công nghệ sinh học  Lê Thị Thủy

+ KTV Trưởng  : Lê Thị Kim Anh

+ 7 KTV và 1 hộ Lý

3. Chức năng và nhiệm vụ :

  Thực hiện các xét  nghiệm  cho bệnh nhân  nội trú và ngoại trú về : vi khuẩn, vi rút , ký sinh trùng , sinh học phân tử .

4. Một sốt hình ảnh về hoạt động của khoa :
5. Các bài viết về kỹ thuật đang thực hiện tại khoa :

I. VI KHUẨN

1,Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm đạo , niêu đạo, Dịch họng , đờm , mủ …)

2,Vibrio cholerae nhuộm soi (phẩy khuẩn tả)

3, Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi (lậu cầu)

4, AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen(BK)

5,Vi khuẩn chí

6, Vi khuẩn định danh bằng phương pháp thông thường

7, Vi khuẩn định danh bằng hệ thống tự động

8, Kháng sinh đồ

II. KÝ SINH TRÙNG

1, Phthirus pubis (rận mu)

2, Soi tươi tìm nấm, ký sinh trùng, trứng ký sinh trùng

3,Sarooptes scabies hominis (ghẻ) soi tươi

4, Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi

5, Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu nhuộm soi

 III. ELISA

1,Toxocara canis  (giun đũa chó,mèo) Ab miễn dịch bán tự động

2, Chonorchir (Sán lá gan nhỏ) bán tự động  

3,Fasciola (sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động

4,Cysticelisa (sán lợn/sán não) Ab miễn dịch bán tự động

IV.Sinh học phân tử

1, HBVđo tải lượng Real-time PCR

2, HCVđo tải lượng Real-time PCR

3, HCVđo tải lượng Real-time PCR

4,Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR

5, HSV Real-time PCR

6, Treponema pallidum RPR định tính

7, HBeAg Test nhanh