Khoa Chấn thương

Lãnh đạo khoa

Bs. Dương Văn Thọ
Trưởng khoa 

Bs. Hoàng Vân
Phó trưởng khoa 

DD. Đàm Văn Thiết
Điều dưỡng trưởng khoa 

I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH , VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1.Lịch sử hình thành .                                                        

  Tên đơn vị:  KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG

       Quá trình thành lập: Tiền thân là khoa Chấn Thương Chỉnh Hình được thành lập năm 1968 qua các trưởng khoa :

  1. Bác sỹ Nguyễn văn Quang
  2. Bác sỹ Nguyễn văn Thể
  3. Bác sỹ Lê Viết Thắng
  4. Đến ngày 10/05/2010 được tách thành hai Khoa: Khoa Ngoại chấn thương và Khoa Chỉnh hình – Bỏng.

-     Trong đó Thạc sỹ , Bác sỹ CK II Dương văn Thọ là trưởng khoa Ngoại Chấn Thương Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa

-     Hai phó trưởng khoa là :

 

  •  Thạc sỹ Bác sỹ Hoàng Vân
  •  Thạc sỹ bác sỹ Mai văn Bảy ( từ tháng 5/2016 chuyển công tác sang trường cao đẳng y tế thanh hóa giứ chức phó Hiệu trưởng trường CĐ Y )
  •  Bác sỹ nội trú Hoàng Tuấn Long ( bổ nhiệm từ tháng 01.2017 )

 

-     Điều dưỡng Trưởng khoa :  Cử nhân đại học Đàm văn Thiết

2. Vị trí địa lý :

        -  Tầng 3 khu điều trị hợp khối ngoại A6 Bệnh viện Đk Thanh Hóa

II. CƠ CẤU , TỔ CHỨC BỘ MÁY :

 

       Hiện nay, Khoa có 27 cán bộ, 05 Bác sỹ. Trong đó: có 01 Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II , 03 Thạc sỹ, 02 Bác sỹ, 20 điều dưỡng 01 kế toán , 01 kỹ thuật viên chuyên nghành xương bột .

Trong đó Ban lãnh đạo khoa bao gồm :

-     Trưởng khoa Thạc sỹ , Bác sỹ CK II Dương văn Thọ Trưởng khoa

-     Hai phó trưởng khoa là :

     + Thạc sỹ Bác sỹ Hoàng Vân

     + Thạc sỹ bác sỹ Mai văn Bảy ( từ tháng 5/2016 chuyển công tác sang trường cao đẳng y tế thanh hóa giứ chức phó Hiệu trưởng trường CĐ Y )

      + Bác sỹ nội trú Hoàng Tuấn Long ( bổ nhiệm từ tháng 01.2017 )

-     Điều dưỡng Trưởng khoa :  Cử nhân đại học Đàm văn Thiết

III.CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

       Khoa Ngoại chấn thương là khoa Lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác điều trị các bệnh về xương và bệnh lý về xương theo đúng qui chế chuyên môn kỹ thuật theo quy định cụ thể sau:

          - Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngoại chấn thương

          -  Đảm bảo công tác điều trị cho tất cả các bệnh nhân có chỉ định.

          - Tham gia quản lý kinh tế trong đơn vị.

          - Tham gia hội chẩn, tiến hành cấp cứu và thủ thuật khi các khoa trong Bệnh viện có yêu cầu:

          - Tham gia cấp cứu ngoại viện, phòng chống thảm hoạ thiên tai lũ lụt.

          - Làm tốt các công tác chỉ đạo tuyến.

          - Bảo quản, vận hành và sử dụng trang thiết bị dụng cụ, máy móc hiệu quả an toàn.

         - Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn cho tuyến dưới và hợp tác quốc tế.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phân công.