Khoa Gan mật

Khoa thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2002 tách ra từ khoa ngoại tổng hợp

Khoa nằm trên tầng 06 nhà A6

Biên chế 25 giường bệnh

Trưởng khoa: BS Nguyễn Văn Tú từ 2002-2006

                     BS Nguyễn Đức Vinh từ 2006-2013

                     BS Lê Quốc Kỳ từ 2013 đến nay

- Phó trưởng khoa: Hoàng Trung Vinh

                            Ngô Thế Hùng

                            Lê Hùng Mạnh

- Đd trưởng khoa: Lê Thị Mai

Hiện tại khoa có 05 BS : 03 BS CKII. 02 Thạc sỹ

                                 17 Điều dưỡng và 01 kế toán (10 Cử nhân ĐD)

Các kỹ thuật khoa đã thực hiện:

-Khám và chữa bệnh chuyên khoa Gan mật-Tụy-Lách và các bệnh lý ổ bụng tổng quát

-Mổ sỏi đường mật, túi mật, kể cả sỏi tái phát nhiều lần.

-Mổ nối mật ruột, sỏi tụy, nang tụy

-Mổ cắt gan, cắt khối tá tụy, cắt nang ống mật chủ…

-Tán sỏi qua Kehr, dẫn lưu đường mật ra da…

Một số hình ảnh HĐ của khoa: