Khoa Mắt

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa
BsCKI. Nguyễn Thị Hằng 

Phó trưởng khoa
BsCKI. Phạm Doãn Thiêm 

Điều dưỡng trưởng khoa
CN. Lê Thị Nguyệt 

 

Năm thành lập Khoa Mắt cùng với năm thành lập Bệnh viện
             * Các kỹ thuật đã làm:
-Mổ và điều trị đục thủy tinh thể: 
                                      +Mổ theo phương pháp Phaco

                                      + Mổ theo phương pháp ngoài bao
                                      + Mổ theo phương pháp trong bao
                                      + Mổ đục bao sau
-Mổ và điều trị bệnh Glaucoma:
                                          + Cắt bè củng giác mạc

                                          + Cắt mống mắt chu biên
-Mổ và điều trị mộng thịt:
                                          + Mộng ghép kết mạc tự thân

                                          + Mộng đơn thân
-Mổ và điều trị lệ bộ:            + Nối thông lệ mũi
                                          + Khâu lệ quản đặt Silicol
-Mổ và điều trị sụp mi
-Mổ và điều trị lác
-Mổ và điều trị quặm
-Mổ và điều trị u: + U kết mạc
                          + U giác mạc
                          + U hốc mắt
-Khâu phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình mi, hốc mắt do chấn thương
                 * Nhân viên khoa mắt gồm 4 Bác sĩ và 10 Điều dưỡng viên
4 Bác sĩ đều có trình độ trên đại học, chuyên khoa sâu trong đó có 3
Bác sĩ CKI, 1 Bác sĩ CKII
10 Điều dưỡng viên trong đó có 6 Đại học, 1Cao đẳng và 3 trung cấp
                  *Trang thiết bị máy móc:
-2 bộ phẫu thuật Phaco
-3 máy sinh hiển vi phẫu thuật
-3 máy sinh hiển vi khám bệnh
-1 máy đo khúc xạ
-1 máy đo nhãn áp hơi
-1 máy siêu âm nhãn cầu
-1 máy đo thị trường
-1 máy đo Javal