Khoa Nội thận - Tiết niệu

Lãnh đạo khoa 

Trưởng khoa
BsCKII. Hán Thị Bích Hằng 

 

 

 Phó trưởng khoa
BsCKII. Lê Tiến Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng trưởng khoa
 Lê Thị Phương Hiền

 

 

I. Lịch sử thành lập:

Thời gian thành lập khoa Nội thận - Tiết niệu: tháng 12 năm 2016.

II. Cơ cấu tổ chức:

         Số lượng nhân viên: 24 CBNV gồm:

Bác sỹ: 05 Bác sỹ, trong đó 02 Thạc sỹ, 01 Bác sỹ CKI, 01 Bác sỹ đang học chương trình Thạc sỹ, 01 Bác sỹ.

Điều dưỡng: 17 Điều dưỡng, 03 cử nhân điều dưỡng.

Kế toán: 01

Hộ lý: 01.

III. Chức năng nhiệm vụ:

-  Khám và điều trị nội trú các bệnh nhân thận tiết niệu nội khoa.

-  Tham gia thường trực và cấp cứu ngoại viện khi được điều động.

-  Các thủ thuật làm tại khoa: Đặt cathete tĩnh mạch dưới đòn, cathete tĩnh mạch bẹn, chọc dịch màng phổi, màng bụng, đặt nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn...

IV. Hướng phát triển:

Trong thời gian tới triển khai các kĩ thuật chuyên khoa:

- Soi bàng quang

- Sinh thiết thận

VI. Một số hình ảnh hoạt động, ảnh tập thể