Khoa Tai-Mũi-Họng

Lãnh đạo khoa

                        
                                 Trưởng khoa
                    BsCKII Nguyễn Văn Quang

                            
     
   Phó trưởng khoa
BsCKII. Lê Thanh Hải 
       Phó trưởng khoa
 
                         Điều dưỡng trưởng khoa
                              CN. Lê Thị Hiển 
1.Lịch sử phát triển của khoa:

Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa được hình thành và hoạt động từ năm 1959. Lúc đầu nằm trong khối chuyên khoa sau đó tách khoa từ năm 1973.

- Giai đoạn từ năm 1973 – 1996 chủ nhiệm khoa là BSCKII Nguyễn Trình.

- Giai đoạn từ năm 1996 – 2002 chủ nhiệm khoa là BSCKII Lê Anh Tuấn.

- Giai đoạn từ năm – 2014 chủ nhiệm khoa là BSCKII Đỗ Anh Hòa

- Từ năm 2014-2021 Chủ nhiệm khoa là BSCKII Lê Văn Sáu.

Hiện tại Ban chủ nhiệm khoa Tai Mũi Họng là một tập thể vững mạnh, có trình và học vị cao gần như là nhất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gồm:

-  BSCKII Nguyễn Văn Quang Trưởng khoa.

- BSCKII Lê Thanh Hải Phó trưởng khoa

- Phó trưởng khoa.

2. Vị trí: - Khoa nằm ở Tầng 5 Khu nhà A5

Gồm: - 01 Khoa điều trị bố trí khoảng 60 giường bệnh nội trú (nhà A5)

         - 01 phòng khám bệnh để khám và sàng lọc bệnh nhân ở khoa khám bệnh nhà (A1)

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Khám chữa bệnh về chuyên ngành Tai Mũi Họng.

- Tuyên truyền phòng bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng.

- Đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên khoa Tai Mũi Họng trong toàn tỉnh.

- Tham gia phòng chống dịch, cấp cứu thảm họa cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quốc tế.

4. Cơ cấu tổ chức:

- Có một khoa điều trị và một phòng khám chuyên khoa.

- Cơ cấu tổ chức của khoa:

          + Có ban chủ nhiệm khoa gồm 3 Bác sỹ, 01 Điều Dưỡng Trưởng khoa.

          + Khoa có 21 cán bộ viên chức.

          + Có một chi bộ gồm 14 Đảng viên.

          + Có một ban chấp hành Công Đoàn khoa.

          + Có Đoàn thanh niên gồm 05 Đoàn viên.

          + Có Hội cựu chiến binh.

5. Học vị của cán bộ khoa:

- Bác sỹ: Có 06 bác sỹ, trong đó 100% các Bác sỹ có bằng trên Đại học: Gồm 03 BSCKII, 02 thạc sỹ và 01 BSCKI.

- Về Điều dưỡng: có 15 điều dưỡng, trong đó có 7 Điều dưỡng có trình độ Đại học còn lại 8 Điều Dưỡng đang học cao đẳng và Đại học.

* Cán bộ của khoa Tai Mũi Họng đều trẻ, khỏe có trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần học hỏi và công hiến.

6. Về máy móc và trang thiết bị:

Khoa TMH hiện được trang bị 6 bộ máy khám và mổ nội soi để có thể khám chữa bệnh tất cả các bệnh về TMH, tương đương như các trung tâm TMH lớn của cả nước như: Mổ nội soi mũi xoang, mổ nội soi các khối U mũi xoang, mổ tai vá nhĩ, mổ tai tiệt căn xương chũm, đo thính lực đơn âm bằng máy, mổ nội soi vi phẫu các khối U thanh quản – hạ họng, cắt Amidal, nạo VA  gây mê ….

Trong tương lai khoa đang tập trung vươn tới những kỹ thuật khó nhất về Tai Mũi Họng như cắt thanh quản toàn phần, cắt u thực quản, cấy điện cực ốc tai chữa điếc bẩm sinh.

7. Năm 2016 khoa Tai Mũi Họng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bệnh viện giao như:

- Khám nội soi được trên 20156 lượt người.

- Thu dung điều trị 2165 Bệnh nhân.

- Phẫu thuật cho 1960 Bệnh nhân.

- Làm các tiểu thủ thuật cho 1530 Bệnh nhân.