Trung tâm Thận lọc máu

Trung tâm Thận-Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được hình thành từ năm 1994, tiền thân là bộ phận lọc máu thuộc khoa Hồi sức cấp cứu. Ngày 13 tháng 4 năm 2007 khoa Thận Khớp và Nội tiết BVĐK tỉnh TH được thành lập, bộ phận TNT tách khỏi khoa HSCC và là bộ phận Thận nhân tạo trực thuộc khoa TK&NT

Trung tâm Huyết học và Truyền máu

Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện đa khoa Thanh hóa được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 2009 trên cơ sở khoa Huyết học Truyền máu. Hiện tại trung tâm gồm 2 phân khoa : Huyết học và Truyền máu.