Trung tâm Huyết học và Truyền máu

Lãnh đạo Trung tâm

Bs. Nguyễn Huy Thạch
Giám đốc Trung tâm 

 

 


1. Lịch sử hình thành, vị trí địa lý:

 Theo quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, và quyết định số 507/QĐ-SYT ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Sở y tế Thanh hóa, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện đa khoa Thanh hóa được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 2009 trên cơ sở khoa Huyết học Truyền máu. Hiện tại trung tâm gồm 2 phân khoa : Huyết học và Truyền máu.

Địa điểm: Nhà A15, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số 181 Hải Thượng Lãn Ông, phư­ờng Đông vệ, thành phố Thanh Hoá

 Điện thoại: 0373 951 373.

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

Hiện tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu gồm các bộ phận:

- Huyết học tế bào

- Phòng truyền máu: Tiếp nhận máu, sàng lọc, sản xuất, lưu trữ và cấp phát

- Phòng miễn dịch và đông cầm máu

- Phòng xét nghiệm cơ bản phục vụ bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú.

- Huyết học lâm sàng: 

 Nhân lực gồm 28 cán bộ nhân viên:  01 thạc sĩ chuyên ngành huyết học, 01 bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên nghành huyết học, 01 bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên nghành huyết học, 1 bác sĩ sơ bộ chuyên nghành huyết học, 6 cử nhân xét nghiệm, 7 cử nhân điều dư­ỡng, 11 KTV trung học. Trong đó 6 cán bộ nam, 22 cán bộ nữ.

3. Chức năng nhiệm vụ:

Mục tiêu chính:

- Đáp ứng nhu cầu về máu và các chế phẩm máu đảm bảo chất lượng và an toàn, có dự trữ phục vụ cho an ninh quốc phòng và cho các tỉnh bạn theo phân công của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

- Nâng cao chất lượng và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong khám điều trị các bệnh về máu và cơ quan tạo máu.

Nhiệm vụ cụ thể:

 - Thu gom và cung cấp máu, chế phẩm máu an toàn đáp ứng nhu cầu điều trị, cấp cứu.

- Nâng cao chất l­ượng chẩn đoán xét nghiệm huyết học, dần dần hỡnh thành cụng tỏc kiểm tra chất lượng các xét nghiệm huyết học - truyền máu.

- Điều trị một số bệnh máu và cơ quan tạo máu.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học Huyết học - Truyền máu nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của khu vực trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu.

-  Phối hợp đào tạo cán bộ chuyên khoa Huyết học-Truyền máu.

4. Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm: