Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch công đoàn
Thầy thuốc ưu tú

BsCKII. Nguyễn Văn Chung 

 

 Ban Chấp hành cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 19 đồng chí.

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Văn Chung

25/12/1960

Chủ tịch công đoàn (PGĐ Bệnh viện)

2

Đoàn Thị Bích

15/8/1980

Phó trưởng khoa Thần kinh

3

Nguyễn Tiến Dũng

27/12/1969

Phó trưởng  Khoa Khám bệnh

4

Trịnh Quốc Đạt

5/1/1980

Trưởng khoa Hóa sinh

5

Hán Thị Bích Hằng

17/3/1978

Trưởng khoa Nội thận - tiết niệu

6

Hồ Hữu Hợp

8/3/1962

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

7

Hà Thị Huyền

4/9/1976

Trưởng khoa Xương khớp - nội tiết

8

Lê Bá Minh

15/10/1969

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp

9

Lê Duy Nam

21/3/1974

Trưởng khoa Dược

10

Nguyễn Văn Quang

9/5/1971

Phó trưởng khoa Tai mũi họng

11

Dương Thị Thanh

14/6/1977

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

12

Lê Ngọc Thành

2/2/1970

Trưởng khoa Nội tiêu hóa

13

Nguyễn Văn Thắng

1/1/1975

Trưởng phòng Tài chính kế toán

14

Hoàng Trung Thông

10/5/1965

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

15

Đặng Thị Thu

24/7/1971

Trưởng phòng Điều dưỡng

16

Đỗ Xuân Tiến

10/11/1972

Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới

17

Phạm Phức Sung

1/1/1974

Trưởng phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

18

Ngô Thị Thanh Xuân

8/3/1974

Phó trưởng khoa Vi sinh