Ban chấp hành Công đoàn

Phó Chủ tịch công đoàn
BsCKII.  Dương Thị Thanh

 

 Ban Chấp hành cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 18 đồng chí.

 

1

Dương Thị Thanh

14/6/1977

PCT CĐCS

2

Nguyễn Văn Thắng

01/01/1975

UV BTV CĐCS

3

Hoàng Trung Thông

10/5/1965

UV BTV CĐCS

4

Đặng Thị Thu

24/7/1971

UV BTV CĐCS

5

Hoàng Hữu Trường

01/01/1972

UV BCH CĐCS

6

Đoàn Thị Bích

15/8/1980

UV BCH CĐCS

7

Nguyễn Tiến Dũng

27/12/1969

UV BCH CĐCS

8

Trịnh Quốc Đạt

05/01/1980

UV BCH CĐCS

9

Hán Thị Bích Hằng

17/3/1978

UV BCH CĐCS

10

Hồ Hữu Hợp

08/3/1962

UV BCH CĐCS

11

Hà Thị Huyền

04/9/1976

UV BCH CĐCS

12

Lê Bá Minh

15/10/1969

UV BCH CĐCS

13

Lê Duy Nam

21/3/1974

UV BCH CĐCS

14

Nguyễn Văn Quang

09/5/1971

UV BCH CĐCS

15

Lê Ngọc Thành

02/02/1970

UV BCH CĐCS

16

Đỗ Xuân Tiến

10/11/1972

UV BCH CĐCS

17

Phạm Phước Sung

01/01/1974

UV BCH CĐCS

18

Ngô Thị Thanh Xuân

08/3/1974

UV BCH CĐCS