Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch công đoàn
BsCKII.  Dương Thị Thanh

 

 Ban Chấp hành cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 19 đồng chí.

 

1

Dương Thị Thanh

14/6/1977

CT CĐCS

2

Đặng Thị Thu

24/7/1971

PCT CĐCS

3

Nguyễn Văn Thắng

01/01/1975

UV BTV CĐCS

4

Hoàng Trung Thông

10/5/1965

UV BTV CĐCS

5

Phạm Phước Sung

01/01/1974

UV BTV CĐCS

6

Hoàng Hữu Trường

01/01/1972

UV BCH CĐCS

7

Đoàn Thị Bích

15/8/1980

UV BCH CĐCS

8

Nguyễn Tiến Dũng

27/12/1969

UV BCH CĐCS

9

Trịnh Quốc Đạt

05/01/1980

UV BCH CĐCS

10

Hán Thị Bích Hằng

17/3/1978

UV BCH CĐCS

11

Hồ Hữu Hợp

08/3/1962

UV BCH CĐCS

12

Hà Thị Huyền

04/9/1976

UV BCH CĐCS

13

Lê Bá Minh

15/10/1969

UV BCH CĐCS

14

Lê Duy Nam

21/3/1974

UV BCH CĐCS

15

Nguyễn Văn Quang

09/5/1971

UV BCH CĐCS

16

Lê Ngọc Thành

02/02/1970

UV BCH CĐCS

17

Đỗ Xuân Tiến

10/11/1972

UV BCH CĐCS

18

Ngô Thị Thanh Xuân

08/3/1974

UV BCH CĐCS

19

Nguyễn Văn Hòa

20/5/1984

UV BCH CĐCS