Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện

 

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 

1

Lê Văn Sỹ

Bí thư Đảng ủy

Thầy thuốc Nhân dân

Giám đốc Bệnh viện

 

2

Hoàng Hữu Trường

Phó Bí thư Đảng ủy

Thầy thuốc Ưu tú

Phó Giám đốc Bệnh viện

 

3

Lê Văn Cường

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Giám đốc Bệnh viện

 

4

Dương Thị Thanh

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Giám đốc Bệnh viện

 

5

Trương Thanh Tùng

Ủy viên BTV Đảng ủy

Trưởng phòng KHTH

 

6

Nguyễn Hoành Sâm

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng K.Thần kinh – Đột quỵ

 

7

Đặng Thế Đạt

Ủy viên BCH Đảng bộ

Giám đốc TT TLM

 

8

Hoàng Mạnh Hồng

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng K.GMHS

 

9

Hoàng Trung Thông

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

10

Lưu Ngọc Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng khoa HSTC 2

 

11

Lê Ngọc Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng khoa Nội Tiêu hóa

 

12

Lê Duy Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng khoa Dược

 

13

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng phòng TCKT

 

14

Nguyễn Trung Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng khoa Khám bệnh

 

15

Trịnh Quốc Đạt

Ủy viên BCH Đảng bộ

Trưởng khoa Hóa Sinh