Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Chức vụ Đoàn

1

Nguyễn Văn Tuấn

HSTC 2

Bí thư

2

Nguyễn Văn Hòa

Công tác xã hội

Phó bí thư

3

Lê Hồng Ninh

Thần kinh - Đột quỵ

ủy viên BCH

4

Hà Thị Diệp

HSTC 1

ủy viên BCH

5

Đỗ Trọng Hiền

PHCN

ủy viên BCH

6

Mai Thị Dung

KHTH

ủy viên BCH

7

Nguyễn Văn Ngọc

CĐHA

ủy viên BCH

8

Trịnh Đình Hoàng

Tim mạch

ủy viên BCH

9

Lê Nguyên Hữu

Quốc tế

ủy viên BCH

10

Quách Anh Tuấn

Nội thận - Tiết niệu

ủy viên BCH

11

Hoàng Công Hưng

TDCN

ủy viên BCH

12

Lâm Tiến Tùng

HSTC 2

ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thanh

Dược

ủy viên BCH

14

Hoàng Tuấn Long

Chấn thương

ủy viên BCH

15

Hoàng Thị Bích Trâm

HSTC 1

ủy viên BCH