Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ Đoàn

1

Nguyễn Văn Tuấn

Bác sỹ

Bí thư

2

Nguyễn Văn Hòa

Điều dưỡng CĐ

Phó bí thư

3

Lê Hồng Ninh

Bác sỹ

ủy viên BCH

4

Hà Thị Diệp

CN Điều dưỡng

ủy viên BCH

5

Đỗ Trọng Hiền

Điều dưỡng

ủy viên BCH

6

Mai Thị Dung

Cử nhân

ủy viên BCH

7

Nguyễn Văn Ngọc

Bác sỹ

ủy viên BCH

8

Trịnh Đình Hoàng

Bác sỹ

ủy viên BCH

9

Lê Nguyên Hữu

Điều dưỡng

ủy viên BCH

10

Quách Anh Tuấn

Bác sỹ 

ủy viên BCH

11

Hoàng Công Hưng

Thạc sỹ y khoa

ủy viên BCH

12

Lâm Tiến Tùng

Thạc sỹ y khoa

ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Thanh

Dược sỹ

ủy viên BCH

14

Hoàng Tuấn Long

Bác sỹ

ủy viên BCH

15

Hoàng Thị Bích Trâm

Kế toán

ủy viên BCH