Thông tin liên lạc

Bộ phận Phụ trách Số điện thoại
Giám Đốc Ông: Lê Văn Sỹ  
Phó Giám đốc Ông: Nguyễn Văn Chung
Phó Giám đốc Ông: Tô Hoài Phương  
Phó Giám đốc Ông: Lê Đăng Khoa  
Trưởng phòng KHTH
Ông:  Hoàng Hữu Trường