Nghị định 109/2016/NĐ-CP: Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động

Nội dung nghị định 109/2016/NĐ-CP V/v Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Danh sách các tệp tin đính kèm:

nd1092016.pdf