Quyết định 2099/QĐ-BYT: ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện

Quyết định 2099/QĐ-BYT: ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện 

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qd_2099-1.pdf qd_2099-2.pdf