Quyết định 2429/QĐ-BYT V/v: Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v: Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qd_2429_2017_byt_tieu_chi_chat_luong_phong_xn_y_hoc.pdf