Quyết định 2126/QĐ-BYT V/v đính chính thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB...

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qdb-2017-2126-BYT-dinh-chinh-thong-tu-02-2017.pdf