Thông tư 24/2017/TT-BYT

Thông tư 24/2017/TT-BYT Quy định tiếp nhận, chăm sóc y tế cà thống kê, báo cáo đối với người bệnh nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở KCB