Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019


 

Thông báo:

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm thực hiện Kế hoạch số 457/BV-KH ngày 22/4/2019 của Giám đốc Bệnh viện về triển khai công tác Bệnh viện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019.

- Lịch cấp phát thuốc kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5:

+ Thứ 6, ngày 26/4/2019: Cấp thuốc 03 ngày: Thứ 7, Chủ nhật, Thứ hai (ngày 27, 28, 29/4) tại Kho thuốc khoa Dược

+ Thứ bảy ngày 27/4/2019: Cấp thuốc bù trực tại phòng trực khoa Dược

+ Chủ nhật ngày 28/4/2019: Buổi sáng: Cấp thuốc bù trực bệnh nhân mới vào tại khoa thuốc khoa Dược

+ Thứ 2 ngày 29/4/2019: Buổi sáng: Cấp thuốc 02 ngày: Thứ 3 và thứ 4 (30/4 và 01/5) tại khoa thuốc khoa Dược và Thu vỏ lọ

+ Thứ 3 ngày 30/4/2019: Cấp thuốc bù trực tại phòng trực khoa Dược; 17h00 kiểm kê các kho khoa Dược; đề nghị các khoa, trung tâm hoàn trả phiếu lĩnh và phiếu nhập trước 15h00

+ Thứ 4 ngày 01/5/2019: Buổi sáng: Cấp thuốc 02 ngày: Thứ 5 và Thứ 6 (02 và 03/5) tại kho thuốc Khoa Dược

Keywords:

Bình luận của bạn