METFORMIN: Các trường hợp chống chỉ định sử dụng thuốc

Metformin (một dẫn xuất của biguanide) là một thuốc trị tiểu đường, giúp kiểm soát mức đường huyết sẽ làm giảm các biến chứng của bệnh. Tuy nhiên, để sử dụng an toàn dưới đây là các trường hợp chống chỉ định cần lưu ý khi sử dụng thuốc.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. 1.     Tờ thông tin kê toa
  2. 2.     Micromedex
  3. 3.     Dược thư quốc gia Việt Nam
Liên hệ nhanh