TTƯT. BSCKII. Hoàng Hữu Trường

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện

Chuyên ngành: Nội khoa

Chức vụ:

Liên hệ nhanh