TTND. BSCKII. Lê Văn Sỹ

 Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện

Chuyên ngành: Nội Tim mạch

Chức vụ:

Liên hệ nhanh