Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TỪ NĂM 1956 ĐẾN NAY

I. LỊCH SỬ :

1. Thành lập : Năm 1956.

– Trang thiết bị kĩ thuật : 01 máy điện quang nửa sóng – Chẩn đoán X quang thường quy.

2. Từ năm 1965 đến năm 1983.

– Trang thiết bị : Chủ yếu là máy X quang thường quy và tăng sáng –  Chẩn đoán X quang thường quy.

3. Từ năm 1983 đến năm 2006.

– Trang thiết bị : 01 máy cắt lớp đơn lát, các máy X quang thường quy.

– Kỹ thuật : Chẩn đoán Cắt lớp và X quang thường quy.

II. HIỆN NAY (Từ năm 2006 đến nay ) :

2.1. Tổ chức :

– Tổng số cán bộ nhân viên : 31

+ Tiến sỹ : 1

+ Thạc sỹ : 1

+ Bác sĩ CKI : 4

+ Bác sĩ : 3

+ Cử nhân y học hình ảnh : 5

+ KTV cao đẳng : 8

+ KTV trung cấp : 4

+ Điều dưỡng đại học : 1

+ Điều dưỡng cao đẳng : 2

+ Điều dưỡng trung cấp : 2

2.2. Trang thiết bị :

– Hệ thống chụp mạch can thiệp (DSA) Hãng Toshiba : 1.

– Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI)  Hitachi: 2.

– Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát cắt (MSCT) hãng Toshiba : 1.

– Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai lát (CT) Hãng Siemens: 2.

– Hệ thống chụp X quang DR : 1 (1 máy chụp Xquang ).

– Hệ thống chụp X quang CR : 1 (4 máy chụp Xquang ).

– Máy chụp Xquang vú (Mammography) : 1.

– Máy chụp răng toàn cảnh (Panorama) : 1.

– Máy siêu âm Doppler màu Prosound α 7/ Aloka: 2.

2.3, Kỹ thuật đang triến khai :

– Chụp mạch và can thiệp: Chụp mạch tạng, mạch não, mạch ngoại vi chẩn đoán. Nút mạch điều trị  ung thư gan, điều trị U xơ tử cung, U gan vỡ, tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, chảy máu mũi, ho ra máu…  đốt sống cao tần ( RFA) điều trị u gan, đặt stent đường mật, sinh thiết gan, phổi, màng phổi, thận, dân lưu ổ dịch, áp xe ổ bụng, khoang màng phổi…

– Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán cộng hưởng từ cơ bản (MRI).

– Các kĩ thuật chụp cắt lớp mạch máu (CTA) : Tim mạch vành, mạch tạng, mạch não và các mạch ngoại vi.

– Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán cắt lớp vi tính cơ bản (CT).

– Các kĩ thuật chụp, chẩn đoán X quang cơ bản, chuyên sâu.

– Kĩ thuật Mammography và Panorama.

– Siêu âm chẩn đoán : Doppler tim mạch, siêu âm tổng quát….

2.4, Nghiên cứu khoa học từ năm 2008 đến nay:

– Đề tài cấp Tỉnh : 1.

– Đề tài cấp nghành : 3.

– Đề tài cấp cơ sở : 10.

– Sáng kiến cải tiến kĩ thuật : 3.

2.5, Học tập, đào tạo và chỉ đạo tuyến :

– Đang học cao học : 1.

– Đang học cử nhân : 2.

– Đào tạo Bác sĩ , KTV cho tuyến cơ sở.

– Đào tạo cao đẳng hình ảnh y học.

– Chỉ đạo tuyến.

2.6, Thành tích :

– Tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc : Nhiều năm.

+ Bằng khen của UBND Tỉnh.

+ Giấy khen của Sở y tế.

– Cá nhân :

+ Thầy thuốc ưu tú : 1 (Năm 2009).

+ Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 1 (Năm 2012).

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 3 (Nhiều năm).

+ Bằng lao động sáng tạo : 1 (Năm 2011).

+ Bằng khen của Bộ y tế, UBND Tỉnh, Giấy khen của Sở y tế…

Liên hệ nhanh