Khoa Da liễu

  1. Lịch sử hình thành:

– Khoa Da liễu được thành lập năm 1963- 1964 (theo lịch sử hơn 100 năm thành lập Bệnh viện), là một khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng khoa Da Liễu là tổ chức chuyên môn kỹ thuật của chuyên nghành Da Liễu, hoạt động trong Bệnh viện.

– Nhiệm vụ được giao: Khám chữa bệnh chuyên nghành Da liễu:

+ 20 giường bệnh nội trú, 24 giường thực kê.

+ Phòng khám chuyên khoa Da liễu nằm trong khoa Khám bệnh chung của bệnh viện. Nhiệm vụ khám bệnh điều trị ngoại trú cho bệnh nhân bị bệnh da liễu, hoa liễu – bệnh nhân bị bệnh phong và HIV/AIDS…cho nhân dân trong tỉnh và cả người ngoài tỉnh, người nước ngoài  đóng trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Phòng khám được sự chỉ đạo trực tiếp của khoa.

+ Nghiên cứu phát triển, nâng cao các phương pháp điều trị bệnh da liễu. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và điều trị.

+ Phối hợp với các khoa lâm sàng khác để điều trị bệnh nhân có hiệu quả.

+ Tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên đến thực hành .

+ Kết hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da Liễu Thanh Hoá, Bệnh viện Da Liễu Trung Ương trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và điều trị.

  1. Cơ cấu tổ chức:

Khoa gồm có 10 cán bộ viên chức, trong đó có:

+ 04 Bác sỹ ( trong đó có 03 thạc sĩ chuyên nghành Da Liễu: 1 bác sỹ CKI).

+ 06 Điều dưỡng (trong đó có 02 cử nhân điều dưỡng, 04 cao đẳng điều dưỡng.

  1. Các dịch vụ kỹ thuật đang triển khai:

Dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp da

Dịch vụ điều trị mụn

Dịch vụ điều trị các bệnh da bằng máy Laser CO2

Dịch vụ điều trị các bệnh da bằng máy Laser Hé- Né, chiếu tia UVB

Dịch vụ điều trị các bệnh da dị ứng – tự miễn bằng thuốc sinh học nhắm đích

Liên hệ nhanh