Khoa Dược

  1. Tên khoa: Khoa Dược

Tên Tiếng Anh: Pharmacy Department

  1. Thông tin liên hệ

– Địa điểm hoạt động: Tầng 1 Nhà A5 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

– Số điện thoại: 02373.950.587

  1. Lịch sử hình thành

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Khoa Dược đã được thành lập để cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao. Thời kỳ chiến tranh, khoa Dược là bộ phận pha huyết thanh lớn, chi viện cho các cơ sở khác. Ngoài ra còn tự pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.

Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong Bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, tập thể khoa Dược luôn là một tập thể đoàn kết mạnh vững mạnh, phấn đấu hết sức mình, vượt khó, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng : Khoa Dược là khoa chuyên chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, khoa dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát  việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

– Nhiệm vụ:

+ Lập kế hoạch cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất,  bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị khám bệnh, chữa bệnh .

+ Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc , cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu

+ Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị .

+ Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc  ”Thực hành tốt bảo quản thuốc”

+ Thực hiện công tác Dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi,  báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

+ Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện, phối hợp  với các khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

+ Tham gia chỉ đạo tuyến, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, quản lý hoạt động Nhà thuốc bệnh viện  theo đúng quy định.

  1. Cơ cấu tổ chức

– Khoa Dược  có tổng số 43 cán bộ trong đó có 01 DSCKII, 06 DSCKI , 07 DSĐH,  20 DSCĐ, 05 DSTH, 04 cán bộ khác

– Ban Lãnh đạo khoa gồm : 03 đồng chí trong đó 01 Trưởng khoa và 02 Phó trưởng khoa và các tổ : Tổ Dược lâm sàng , Tổ kho, Tổ thống kê, Nhà thuốc bệnh viện.

  1. Các thành tích đã đạt được :

Nhiều năm liên tục nhận được Giấy khen Sở Y tế và đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

  1. Định hướng phát triển:

  – Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

– Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng

– Biên soạn tổng kết các nhóm thuốc cơ bản dùng trong ngoại khoa để phổ biến nội bộ.

– Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở, trên 2 đề tài / năm. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

– Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015.

Liên hệ nhanh