Khoa Lão học

  1. Tên khoa: Khoa Lão học (Geriatrics Department)
  2. Thông tin liên hệ:
  • Địa điểm: Nhà A2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá
  • Số điện thoại: 02373.750.505
  1. Lịch sử phát triển

Khoa Lão học – Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập theo Quyết định số 155/QĐSYT ngày 25/02/2019 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/06/2019.

  1. Chức năng nhiệm vụ

– Điều trị nội khoa tích cực toàn diện liên tục cho người bệnh cao tuổi, điều trị bệnh cần kiểm soát các bệnh và nguy cơ liên quan tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc cơ bản tái hòa nhập cộng đồng.

– Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong bệnh viện để đảm bảo điều trị cho người bệnh cao tuổi các giai đoạn.

– Đảm bảo công tác phòng bệnh nâng cao sưc khỏe cho người cao tuổi.

– Đào tạo cán bộ y tế về chuyên ngành Lão khoa.

– Tham gia nghiên cứu khoa học

– Chỉ đạo tuyến hỗ trợ chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho tuyến dưới

– Hợp tác trao dổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với các đơn vị trong nước và quốc tế.

– Khám chữa bệnh theo yêu cầu

  1. Cơ cấu tổ chức

* Tổng số cán bộ viên chức trong khoa: 20, trong đó Bác sĩ: 07, Điều dưỡng: 13

– Trưởng khoa : 01

– Phó khoa: 02

– Điều dưỡng trưởng: 01

  1. Cơ sở vật chất

– Khu nhà 3 tầng bao gồm 16 phòng bệnh, điều trị cho bệnh nhân có điều hòa, vệ sinh khép kín. 4 buồng điều trị cấp cứu, 1 phòng giao ban, 1 phòng thủ thuật và 1 phòng đón tiếp bệnh nhân. 3 phòng cho cán bộ nhân viên.

– Khoa được trang bị đầy đủ trang thiết bị văn phòng, thiết bị y cần thiết phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân

  1. Các dịch vụ kỹ thuật nổi bật

– Điều trị và chăm sóc BN nội khoa

– Điều trị và chăm sóc BN hậu phẫu

– Can thiệp tim mạch: Chụp và can thiệp mạch vành, mạch chi, mạch não, Graff ĐMC, siêu âm lòng mạch, laser nội mạch, Cấy máy tạo nhịp

 – Khám chữa bệnh theo yêu cầu, khám sức khỏe định kỳ; điều trị bệnh nhân nội trú

Liên hệ nhanh