Khoa Mắt

 

 

Năm thành lập Khoa Mắt cùng với năm thành lập Bệnh viện
* Các kỹ thuật đã làm:
-Mổ và điều trị đục thủy tinh thể:
+ Mổ theo phương pháp Phaco
+ Mổ theo phương pháp ngoài bao
+ Mổ theo phương pháp trong bao
+ Mổ đục bao sau

-Mổ và điều trị bệnh Glaucoma:
+ Cắt bè củng giác mạc
+ Cắt mống mắt chu biên

-Mổ và điều trị mộng thịt:
+ Mộng ghép kết mạc tự thân
+ Mộng đơn thân

-Mổ và điều trị lệ bộ:
+ Nối thông lệ mũi
+ Khâu lệ quản đặt Silicol

-Mổ và điều trị sụp mi

-Mổ và điều trị lác

-Mổ và điều trị quặm

-Mổ và điều trị u:
+ U kết mạc
+ U giác mạc
+ U hốc mắt

-Khâu phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình mi, hốc mắt do chấn thương
* Nhân viên khoa mắt gồm 4 Bác sĩ và 10 Điều dưỡng viên
4 Bác sĩ đều có trình độ trên đại học, chuyên khoa sâu trong đó có 3
Bác sĩ CKI, 1 Bác sĩ CKII
10 Điều dưỡng viên trong đó có 6 Đại học, 1Cao đẳng và 3 trung cấp
*Trang thiết bị máy móc:
-2 bộ phẫu thuật Phaco
-3 máy sinh hiển vi phẫu thuật
-3 máy sinh hiển vi khám bệnh
-1 máy đo khúc xạ
-1 máy đo nhãn áp hơi
-1 máy siêu âm nhãn cầu
-1 máy đo thị trường
-1 máy đo Javal

Liên hệ nhanh