Khoa Thăm dò chức năng

1. Vị trí, địa chỉ:

 • Tên đơn vị:       Khoa Thăm dò chức năng
 • Tên tiếng Anh: Department of Functional Exploration.
 • Vị trí:                Tầng 2, trung tâm kỹ thuật (Nhà A3)
 • Điện thoại:        0373950314
 • Email :              tdcn@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức:

 1. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có 34 cán bộ, trong đó có 12 bác sỹ (01bác sỹ chuyên khoa II, 06 thạc sỹ, 03 bác sỹ chuyên khoa I, 01 bác sỹ ); 21 điều dưỡng (04 cử nhân đại học, 02 điều dưỡng cao đẳng, 15 điều dưỡng trung cấp).

b.Lãnh đạo:

 • Trưởng Khoa: BSCKII.       Hoàng Thị Thu Hương
 • Phó Trưởng khoa: BSCKI.  Lê xuân Vinh
 • Phó Trưởng khoa : BSCKI. Lê Văn Sơn
 • Điều dưỡng trưởng: CN.      Đỗ Thị Cúc
  Điều dưỡng trưởng ĐN TTNS: Cao Văn Phú

 

Trưởng Khoa: BSCKII. Hoàng Thị Thu Hương

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Thăm dò chức năng (Department of Functional Exploration ). Là khoa có sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá hình thái, chức năng các cơ quan trong các cơ quan trong có thể như các thủ thuật nội soi tiêu hoá để chẩn đoán, điều trị, siêu âm bụng tổng quát, điện tim. Các thành viên trong khoa được đào tạo có trình độ cao sử dụng, bảo quản, vận hành tốt các trang thiết bị y tế, quản lý và sử dụng thiết bị y tế theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư trang thiết bị.

Khoa Thăm dò chức năng được hình thành trên cơ sở bộ phận Thăm dò chức năng được tách ra từ khoa nội. Theo quyết định số…. /1993/QĐ- SYT ngày 27/02/1993. Khoa có chức năng thực hiện các kỹ thuật về thăm dò chức năng phục vụ các mục đích khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học. Mọi hoạt động của khoa tuân thủ theo các quy định của Giám đốc bệnh viện và phù hợp với quy chế bệnh viện của Bộ y tế. Khoa Thăm dò chức năng có một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đúng tiêu chuẩn bệnh viện hang I tại tầng 2 khu nhà kỹ thuật ngoài ra còn đặt tại khu khám bệnh và trung tâm can thiệp mạch. Nhu cầu về thăm dò chức năng ngày càng tăng, Khoa luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết nhanh các nhu cầu về thăm dò chức năng tránh cho bệnh nhân không phải chờ đợi với chất lượng cao nhất và an toàn nhất.

Khoa Thăm dò chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa có trách nhiệm thực hiện các kỹ thuật thăm dò chức năng nội soi – siêu âm và điện sinh lý cho bệnh nhân nôi trú và ngoại trú.

 4. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng:
 • Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá hình thái, chức năng các cơ quan trong cơ thể.
 • Quản lý và sử dụng thiết bị y tế theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư trang thiết bị.

b. Nhiệm vụ:

 • Tổ chức, triển khai các kỹ thuật thăm dò chức năng để khám và điều trị bệnh.
 • Tham gia đào tạo cán bộ y tế
 • Tham gia nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào công tác chẩn đoán cũng như điều trị, triển khai nghiên cứu các đề tài tại bệnh viện ứng dụng trong công tác chuyên môn hàng ngày.
 • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật
 • Tham gia hợp tác quốc tế: Hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, tập trung vào các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học, cử các cán bộ tham gia hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước và đào tạo nước ngoài.
 • Tham gia quản lý kinh tế trong bệnh viện: Thực hành tiết kiệm, quản lý an toàn thiết bị được giao, quản lý có hiệu quả các phương tiện, máy móc.

5. Cơ sở  vật chất:

Hiện tại Khoa dược trang bị các máy đo chức năng sau:

 • 01 máy siêu âm tổng quát.
 • 09 máy siêu âm tim- mạch.
 • 02 máy điện não đồ vi tính.
 • 01 máy điện tâm đồ.
 • 06 hệ thống nội soi tiêu hóa
 • 01 máy Monitor.

6. Các kỹ thuật đang triển khai tại Khoa:

 • Nội soi:  soi dạ dày thực quản
 • Nội soi : Đại trực tràng
 • Nội soi tiêu hóa gây mê và các thủ thuật can thiệp
 • Siêu âm tổng quát
 • Siêu âm doppler tim – mạch
 • Siêu âm Doppler  tuyến giáp và mô mềm
 • Siêu âm khớp
 • Siêu âm sản phụ khoa
 • Siêu âm cấp cứu

Sinh thiết hạch,Gan,tuyến vú,tuyến giáp và tiền liệt tuyến dưới hướng dẫn siêu âm.

Chọc dẫn lưu đường mật qua da dưới hướng dẫn siêu âm.

Chọc tháo dịch ổ bụng, dịch màng tim, màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm.

 • Điện tâm đồ
 • Điện não đồ

Tập thể Khoa Thăm dò Chức năng

Liên hệ nhanh