Khoa Vi sinh

  • Lịch sử hình thành

–  Khoa Vi sinh được thành lập năm 1975 sau khi được tách ra từ khoa xét nghiệm chung.

–  Tên gọi qua các thời kỳ: Khoa Vi trùng, khoa Vi khuẩn, hiện tại là Khoa Vi sinh

  • Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ chính của Khoa là: Thực hiện các xét nghiệm Vi sinh phục vụ khám và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện. Ngoài ra đơn vị còn tham gia chỉ đạo tuyến, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  • Cơ cấu tổ chức

Khoa có 18 người

– Bác sĩ: 02 (Bác sĩ CKI: 01; Bác sĩ đang  học CKI: 01) – Đại học điều dưỡng: 01

 

– Thạc sĩ công nghệ sinh học: 01 – KTV xét nghiệm: 08

 

– Đại học xét nghiệm: 04

 

– Cao đẳng dược: 01, + Y công: 01

 

  • Cơ sở vật chất
– 05 hệ thống sinh học phân tử: Làm xét nghiệm định lượng vi rút: HBV, HCV, MTB, HSV, CMV, SARS-CoV-2

 

– 01 hệ thống máy Elisa: Làm xét nghiệm sán
– 02 máy cấy máu BACTEC – 02 máy xét nghiệm miễn dịch.

 

– 03 kính hiển vi soi nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng….

 

– 01 máy định danh nhanh vi khuẩn MALDI – TOF

 

  • Các dịch vụ kỹ thuật nổi bật
  • Định danh nhanh vi khuẩn, vi khuẩn kháng kháng thuốc. Etest , Mic …….
  • Xét nghiệm sinh học phân tử tự động (HBV, HCV, MTB, HSV, SARS-CoV-2…)
  • Xét nghiệm miễn dịch (Elisa, HbcrAg, PIVKA-II….)
  • Các thành tích
Năm Hình thức khen thưởng Số ngày , tháng, năm  của quyết  định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.
2017 Giấy khen 101/QĐ-SYT ngày 18/01/2018; Sở y tế tỉnh Thanh Hóa
2019 Giấy khen 92/QĐ-SYT ngày 17/01/2020; Sở y tế tỉnh Thanh Hóa
2020 Giấy khen 43/QĐ-SYT ngày 11/01/2021; Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
2020 Danh hiệu

Tập thể lao động xuất sắc

1832/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; Chủ tịch UBND tỉnh.
2021 Giấy khen 03/QĐ – SYT ngày 4/01/2022 ; Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
  • Slogan của khoa: “Nâng cao chất lượng, giữ vững niềm tin”
Liên hệ nhanh