Phòng Công tác xã hội

  1. Tên phòng: Phòng Công tác xã hội

Tên Tiếng Anh: Social work Department

  1. Thông tin liên hệ:

– Trụ sở làm việc: Tầng 4 nhà A5

– Số điện thoại Tổng đài: 19001536

  1. Quá trình phát triển

Phòng Công tác xã hội (CTXH) được thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định số 310/QĐ-SYT của Sở Y tế Thanh Hóa. Sau thời gian hoạt động, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, phòng CTXH đã không ngừng phát triển, nhân lực được bổ sung đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ CTXH trong Bệnh viện và các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Bệnh viện giao phó; chất lượng hoạt động CTXH tại các Khoa, Phòng, Trung tâm từng bước được quan tâm phát triển và đi vào chiều sâu, có sức ảnh hưởng và lan toả sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện và cộng đồng xã hội.

  1. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh có chức năng cung cấp các dịch vụ về Công tác xã hội. Thống nhất quản lý các hoạt động Công tác xã hội tại Bệnh viện.

– Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

– Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật

– Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

– Hỗ trợ nhân viên y tế

– Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

– Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

– Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao

  1. Cơ cấu tổ chức

– Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Hoà

Phó Trưởng phòng: Ths. Mai Thị Dung

 – Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên phòng là 19 người: Thạc sĩ  04, Đại học 15

– Nhân lực làm việc của phòng CTXH được phân chia làm 04 Tổ chuyên môn: Tổ quản lý hành chính, Tổ chăm sóc khách hàng, Tổ hỗ trợ người bệnh, Tổ truyền thông giáo dục sức khoẻ

  1. Thành tích nổi bật

         Png Công tác xã hội đã đạt được nhiều thành tích trong hỗ trợ, tư vấn người bệnh, từ thiện, trợ giúp bệnh nhân khó khăn, đẩy mạnh hoạt động truyền thông bệnh viện, xúc tiến các hoạt động dịch vụ, tạo sự hài lòng cho người bệnh khi đi thăm khám.

– Tổ hỗ trợ người bệnh tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các vấn đề cần được trợ giúp về tâm lý – xã hội và các thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh giúp giảm thời gian chờ đợi và xoa dịu tâm lý hoang mang, lo lắng của người bệnh và người nhà người bệnh.

          – Tổ truyền thông của phòng Công tác xã hội với chức năng là cầu nối thông tin các dịch vụ chăm sóc; các thông tin y học, các thông tin hoạt động của Bệnh viện với người sử dụng dịch vụ đã thành công xây dựng các quy trình truyền thông (Quy trình tiếp đón báo chí, quy trình cung cấp và xử lý thông tin, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo sự kiện, Quy trình sản xuất các sản phẩm truyền thông,…); thiết lập được mối quan hệ gắn bó, thân tình với báo chí, các cơ quan truyền thông trong việc triển khai các hoạt động truyền thông Giáo dục sức khỏe; Quản trị các kênh truyền thông (Website, Fanpage, Youtube, Zalo,…) giúp quảng bá hình ảnh của Bệnh viện và cập nhật thông tin của bệnh viện liên tục tới người dân. Chuyên nghiệp hóa hoạt động truyền thông của Bệnh viện.

– Nhóm Từ thiện đã phối hợp với các khoa, phòng kịp thời nắm bắt các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để kết nối với các cá nhân, tổ chức hảo tâm và liên hệ báo chí kêu gọi sự hỗ trợ. Phòng là đầu mối vận động tổ chức các chương trình Hiến máu nhân đạo.

          – Bên cạnh đó, Phòng cũng tham gia trong các hoạt động khám bệnh theo yêu cầu cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, dịch vụ khám sức khỏe – đồng hành chăm sóc sức khỏe cho các cơ quan doanh nghiệp lớn, dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh, khám chữa bệnh cho người nước ngoài, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt,…

  1. Định hướng:

          – Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

– Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).

– Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

– Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; Các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

Liên hệ nhanh