Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

  1. Tên phòng: Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Tên Tiếng Anh: Training and Direction of Health Activities Department

  1. Thông tin liên hệ

– Địa điểm: Tầng 2 nhà A5 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

– Số điện thoại: 02373.954.355

  1. Lịch sử phát triển

Phòng đào tạo – Chỉ đạo tuyến thành lập năm 2008 và được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp. Trải qua gần 15 năm xây dựng, hình thành và phát triển; đến nay, phòng đã từng bước được kiện toàn về mặt tổ chức, nhân lực được bổ sung và công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến ngày một chất lượng, hiệu quả.

  1. Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác  Đào tạo – Chỉ đạo tuyến. Phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến theo chương trình kế hoạch hàng năm, kiểm tra giám sát xây dựng quy chế đào tạo của Bệnh viện, tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định của Nhà nước và Bộ  Y tế.

– Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

– Lập kế hoạch và triển khai đào tạo, sát hạch cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn theo từng cấp học, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

– Tiếp nhận đào tạo cán bộ y tế với nhiều loại hình: Đào tạo nâng cao, đào tạo thực hành; Hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước, là cơ sở thực hành sinh viên các trường Y, Dược đến thực tập và thực hành y khoa.

– Chỉ đạo, phối hợp, chuyển giao và tiếp nhận  kỹ thuật, hỗ trợ các bệnh viện trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

– Điều phối, làm đầu mối nghiên cứu thực hiện các dự án, đề tài khoa học công nghệ các cấp và hợp tác Quốc tế.

  1. Cơ cấu tổ chức:

Số lượng và cơ cấu nhân sự: 04 cán bộ, trong đó có: 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 01 chuyên viên

Trưởng phòng: Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Phước Sung

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Quang Hòa

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Trang

Chuyên viên phòng: Thạc sĩ Lê Thị Thu Hương

  1. Thành tựu nổi bật

Đã đào tạo bổ túc chuyên môn cho trên 4000 cán bộ các tuyến.

Triển khai đào tạo cán bộ cho Dự án GIZ của Cộng hòa Liên bang Đức. Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc trung bộ của Ngân hàng Thế giới. Chuyển giao thành công phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi  đại trực tràng, Phẫu thuật cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, cắt u bàng quang, tán sỏi bàng quang bằng cơ học qua nội soi, chuyển giao kỹ thuật  cắt amydal gây mê, và hàng trăm lượt các kỹ thuật khác cho 25 bệnh viện tuyến dưới và 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực.

Triển khai đạt kết quả tốt Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ngoại chấn thương của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ngoại Tim mạch, lồng ngực của Bệnh viện E, dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Huyết học, chuyên ngành Truyền nhiễm, dự án ghép thận, Dự án Telemedicine do ngân hang tái thiết Đức tài trợ…

Duy trì thường xuyên giao ban trực tuyến hàng tuần qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

  1. Định hướng phát triển

 Cải tiến và giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Trung tâm.

Tiếp tục và duy trì thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ – CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” trong đó đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành cho các đối tượng sinh viên, học viên của các cơ sở giáo dục Y – Dược đồng thời nâng cao trình độ, hoàn thiện các kỹ năng mềm cho các giảng viên giảng dạy lâm sàng.

Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn trực tuyến.

Phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng, cập nhật các quy trình đào tạo theo hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Bộ Y tế.

Duy trì và tăng cường các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho các Bệnh viện tuyến huyện, các Bệnh viện tư nhân khi có đề xuất, nhu cầu.

 Xây dựng các chương trình chăm sóc và khám sức khỏe cơ bản cho cộng đồng. Tổ chức các đoàn khám chữa bệnh. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong khám sức khỏe định kỳ, hiến máu tình nguyện.

Slogan: KHOA HỌC – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO

Liên hệ nhanh