Phòng Điều dưỡng

  1. Tên phòng: Phòng Điều dưỡng

Tên Tiếng Anh: Nursing Department

  1. Thông tin liên hệ

– Địa điểm: Tầng 04 nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

  1. Lịch sử hình thành

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 12/05/1990.

  1. 4. Chức năng, nhiệm vụ

– Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng

– Quản lý điều hành chuyên môn: tổ chức thực hiện các hoạt động của điều dưỡng trong bệnh viện

– Quản lý nhân sự: Phối hợp với các khoa phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện. Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hàng năm và trước khi tuyển dụng…

– Đào tạo và nghiên cứu khoa học:Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

– Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

  1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Điều dưỡng có: 01 Trưởng phòng có trình độ Thạc sỹ; 02 phó trưởng phòng (01 có trình độ ĐDCKI, 01 có trình độ CNĐD); 05 nhân viên kiêm nhiệm ( Có trình độ CNĐD). Được phân công nhiệm vụ cụ thể chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra giám sát ở 3 khối: Lâm sàng, cận lâm sàng, khám bệnh và hành chính

  1. Các thành tích đã đạt được
Năm Đơn vị khen Nội dung khen tặng
2017 Giấy khen của giám đốc sở Y tế Thanh Hóa Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2017
2017 Giấy khen của BCH công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC- LĐ và hoạt động công đoàn năm 2017.
2018 Giấy khen của giám đốc sở Y tế Thanh Hóa Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2018
2018 Giấy khen của BCH công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC- LĐ và hoạt động công đoàn năm 2018
2020 Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 – 2019.
2021 Giấy khen của giám đốc sở Y tế Thanh Hóa Đã có thành tích trong công tác y tế năm 2021

 

Bên cạnh đó, phòng Điều dưỡng, Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện còn được tặng bằng khen của Trung ương hội Điều dưỡng Việt Nam, giấy khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa.

  1. Định hướng phát triển

Đến năm 2025, công tác Điều dưỡng trong Bệnh viện tiến đến sự chuyên nghiệp, thực hành chăm sóc điều dưỡng đạt chuẩn, bảo đảm sự an toàn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và sự hài lòng của người bệnh khám điều trị tại bệnh viện.

Từng bước ISO hóa các quy trình quản lý Điều dưỡng, kiểm tra giám sát hoạt động chuyên môn chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường, bộ công cụ đánh giá chất lượng chăm sóc khoa học và tin cậy

Xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo liên tục, cập nhật chuyên môn cho Điều dưỡng kỹ thuật viên các nội dung an toàn người bệnh, an toàn sử dung thuốc, an toàn truyền máu, thực hành chăm sóc cấp cứu người bệnh, kiểm soát nghiễm khuẩn, chăm sóc vết thương…nâng cao trình độ chuyên môn chăm sóc người bệnh ngoại khoa, tư vấn giáo dục sức khỏe và giao tiếp ứng xử.

Kịp thời cập nhật, chỉnh sửa và ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn, giám sát sự tuân thủ đảm bảo thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn bệnh viện.

Tích cực nghiên cứu khoa học, duy trì tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo khoa hoc thường thường niên nhằm chia sẻ và cập nhật kiến thức trong thực hành chăm sóc người bệnh.

Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước, gắn kết và tích cực tham gia các hoạt động hội nghề nghiệp, duy trì các hoạt động nhằm tôn vinh nghề nghiệp và khẳng định vị thế người Điều dưỡng

Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực Điều dưỡng kỹ thuật viên

Slogan:  TẬN TÂM CỦA ĐIỀU DƯỠNG – HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI BỆNH

Liên hệ nhanh