Phòng Hành chính – Quản trị

  1. Tên phòng: Phòng Hành chính quản trị

Tên Tiếng Anh : Administrative Department

  1. Thông tin liên hệ

– Địa điểm: Tầng 1 Nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

  1. Lịch sử hình thành:

Phòng Hành chính Quản trị được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ và sử dụng con dấu của bệnh viện. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. Đảm bảo công tác lễ tân, tiếp khách, phục vụ các kỳ cuộc, hội nghị trong bệnh viện.

– Quản lý việc cung ứng văn phòng phẩm, thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. Kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện cung ứng cho các khoa, phòng. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô. Định kỳ báo cáo đánh giá việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Quản lý các dự án xây dựng trong Bệnh viện;  Tổ chức thực hiện sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, duy tu bảo dưỡng các thiết bị thông dụng. Quản lý toàn bộ tài sản cố định của bệnh viện; Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh …), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

  1. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng, 02 Phó phòng

– Tổng số nhân viên: 24 người (Thạc sỹ: 03, cử nhân: 07, cao đẳng: 02, Tổ thợ: 12)

– Các Tổ chuyên môn: Tổ Văn thư – Lưu trữ, Tổ Thợ, Tổ lái xe

  1. Thành tích

Nhiều năm liền được Sở Y tế tặng và UBND tỉnh tặng Bằng khen là tập thể lao động xuất sắc

  1. Định hướng phát triển

– Xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch và hoạt động hiệu quả.

– Phát triển chuyên môn cho các tổ theo hướng chuyên sâu và chuyên nghiệp hóa.

– Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển chung của bệnh viện.

– Tham mưu hiệu quả cho Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc quy hoạch và phát triển bệnh viện.

Slogan: TRÁCH NHIỆM – KỊP THỜI – AN TOÀN – HIỆU QUẢ

Liên hệ nhanh