Phòng Quản lý chất lượng

  • Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng

Tên Tiếng Anh: Quality Management Department

  • Thông tin liên hệ

Trụ sở: Tầng 4 nhà A5 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá;

  • Lịch sử hình thành

Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới… để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, đáp ứng được tầm vóc hoạt động của bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, ngày 12/12/2016, phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện được chính thức thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 1113/QĐ-SYT ngày 12/12/2016 của Sở Y tế Thanh Hoá.

Phòng Quản lý Chất lượng là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác Quản lý chất lượng của bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

  • Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

  • Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng: BS CKII Nguyễn Văn Tuấn

– Số lượng nhân sự của phòng: 04 cán bộ: 01 Trưởng phòng và 03 cán bộ chuyên trách

  • Các thành tích đã đạt được

– Giấy khen của Giám đốc sở y tế: Đã có thành tích trong công tác Y tế năm 2019, 2020, 2021

– Giấy khen của BCH Công đoàn ngành Y tế Thanh Hoá năm 2019.

  • Tầm nhìn, định hướng phát triển

– Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện, phấn đấu đạt 4.5/5.0 điểm chất lượng Bệnh viện năm 2025.

– Duy trì và mở rộng việc thực hiện quản lý chất lượng các phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO15189:2012 và ISO 9001 tại các Khoa, Trung tâm lâm sàng.

– Hàng năm phối hợp các đơn vị triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị.

– Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động QLCL bệnh viện, triển khai đồng bộ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt

– Đào tạo đội ngũ cộng tác viên mạng lưới QLCL đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng bệnh viện trong tình hình mới.

Slogan: ĐOÀN KẾT – TRÁCH NHIỆM – CHẤT LƯỢNG

Liên hệ nhanh