Phòng Tài chính kế toán

  1. Lịch sử hình thành

Phòng được thành lập từ năm 1899, là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính Bệnh viện.

  1. Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức công tác tài chính kế toán của bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt; thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện; tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các loại hình dịnh vụ y tế theo yêu cầu, các hoạt động liên doanh liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định.

  1. Cơ cấu tổ chức

– Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh có địa điểm tại tầng 3, nhà A5 khu hành chính. Ngoài bộ phận tổng hợp, còn có 06 cụm viện phí tại các khu, trung tâm bệnh viện để đảm bảo công tác đón tiếp và thanh toán viện phí kịp thời, nhanh chóng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

– Hiện nay phòng có 49 cán bộ viên chức, trong đó có 12 cán bộ trình độ thạc sỹ, 36 cán bộ trình độ Đại học và 01 cán bộ có trình độ trung cấp.

– Chi bộ có 34 đảng viên; Công đoàn cơ sở có 49 đoàn viên; Chi Đoàn Thanh niên có 24 đoàn viên thanh niên.

– Ban lãnh đạo gồm 03 đồng chí:

+ Đ/c: Nguyễn Văn Thắng: Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

+ Đ/c: Đỗ Thanh Tuấn: Phó bí thư, Phó trưởng phòng

+ Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng: Chi uỷ viên, Phó trưởng phòng

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Trụ sở chính tại tầng 2 Nhà A5 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

  1. Các thành tích đã đạt được

– Năm 2017: Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen của Sở Y tế Thanh Hoá, QĐ số 101 /QĐ-SYT ngày 18/01/2018 của Sở Y tế Thanh Hóa

– Năm 2018: Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen của Sở Y tế Thanh Hoá, QĐ số 41/QĐ-SYT ngày 11/01/2019 của Sở Y tế Thanh Hóa

– Năm 2019: Tập thể lao động tiên tiến; Giấy khen của Sở Y tế Thanh Hoá, QĐ số 92/QĐ-SYT ngày 17/01/2020 của Sở Y tế Thanh Hóa;

– Năm 2020: Tập thể lao động tiên tiến;

– Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá,

  1. Định hướng phát triển

– Tham mưu tốt hơn nữa cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, phát triển kinh tế y tế tại Bệnh viện.

– Cân đối thu chi, kiểm soát tốt doanh thu, chi phí đảm bảo nguồn chi thường xuyên.

– Xây dựng phương án tự chủ về tài chính đáp ứng với hoạt động tự chủ Bệnh viện trong tình hình mới.

– Tiếp tục hoàn thiện các quy chế chi trả TNTT, phương án hạch toán chi tiết từng khoa phòng.

Slogan: MINH BẠCH – TRÁCH NHIỆM – CHUẨN XÁC

Liên hệ nhanh