4 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhận Bằng Lao động sáng tạo

Ngày 3/1, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 và trao bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 04 cá nhân nhận Bằng lao động sáng tạo dịp này.

Có thể là hình ảnh về 15 người, cái bục và văn bản cho biết 'DANG CONG SAN VIÊT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HäA BAN IÊN ĐOÀNL ĐỘNG THANH HÃA KHÃA XX NHIỆMK 2023- 2028 HỘI NGHỊ TỐNG KẾT PHONG TRÀO CNVCLĐ VÀ HOẠT ĐÔNG CԔNG ĐOÀN NĂM 2023 ÊM VUNĂM 202 tháng năm'4 cá nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong những năm qua đã phát triển rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động xứ Thanh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, vượt khó, đưa sản xuất phát triển, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao.

Các cá nhân của tỉnh Thanh Hóa được tặng bằng “Lao động sáng tạo” dịp này là những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động chuyên môn.

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết '父 父A BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LẠO ĐỘNG TÌNH THANH HÓA KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2023 2028 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVCLD HOẠT TĐÔNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023 TRIẾ VỤ 2024 2024'4 cá nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

4 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhận Bằng Lao động sáng tạo dịp này là những bác sĩ có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; có nhiều ứng dụng và sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y tế chuyên sâu tại Bệnh viện. 4 cá nhân nhận bằng khen dịp này gồm có:

  1.  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu
  2. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Thị Bích – Phó trưởng khoa Thần kinh Đột quỵ
  3. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Mai Dung – Trưởng khoa Chỉnh hình – Bỏng
  4. Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Đình Hoàng – Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch

Với vai trò là lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, việc nhận được Bằng Lao động sáng tạo không chỉ là sự ghi nhận, khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân mà còn là động lực cho cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng.

Bài và ảnh: Phòng CTXH

Liên hệ nhanh