Phân loại CO-RADS (COVID 19 CO-RADS Classification)

                                                 

 TS.BS Lê Lệnh Lương

Trưởng khoa CĐHA BVĐK Tỉnh Thanh hóa

 

Phân loại CO-RADS là hệ thống mô tả chuẩn các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID 19 từ mức độ thấp đến cao, dựa trên các dấu hiệu trên CT phổi nhằm phân loại xác định khả năng nhiễm COVID 19 rất thấp (CO-RADS 1) cho đến rất cao (CO-RADS 5) & xác định mức độ nặng, giai đoạn của bệnh bằng sự nhận xét sự thâm nhập & chẩn đoán phân biệt.

CO-RADS được báo cáo ngày 25/3/2020 bởi các nhà Điện quang Hà Lan, đang làm việc, nghiên cứu về COVID 19 (COVID working group of the Dutch Radiological Society)

———————————————————————————————–

  1. I.                  Ý nghĩa phân loại CO-RADS:

Bảng 1:

CO-RADS

(Mức độ nghi ngờ nhiễm COVID 19)

Phân độ

Khả năng nhiễm

Dấu hiệu CT

CO-RADS 1

Không

Bình thường

CO-RADS 2

Thấp

Tổn thương trên CT, nhưng nghĩ nhiều đến do nguyên nhân khác hơn là COVID 19

CO-RADS 3

Vừa

Tổn thương trên CT, không rõ ràng do COVID 19

CO-RADS 4

Cao

Tổn thương trên CT, nghi ngờ do COVID 19

CO-RADS 5

Rất cao

Tổn thương trên CT, điển hình do COVID 19

CO-RADS 6

PCR (+)

 

  1. II.               Đặc điểm hình ảnh tổn thương điển hình, không điển hình & rất không điển hình với COVID 19 trên CT:

Bảng 2:

Tổn thương CT

Đặc điểm

Mô tả tổn thương

 

 

 

 

 

Điển hình

 

Dạng tổn thương

Kính mờ

Kính mờ + đông đặc

Dải mờ

Giãn mạch

Hình dạng tổn thương

Tròn

Số lượng tổn thương

Đa ổ

Phân bố tổn thương

Ngoại vi, nền, phía sau

Ranh giới tổn thương

Không rõ ràng

 

Dấu hiệu (Signs)

Lát gạch

Cuồng sáng

Mạng nhện

 

Không điển hình

Phân bố tổn thương

Vùng trung tâm

Quanh PQ & MM

Bệnh lý hạch

Hạch trung thất

 

 

Rất không điển hình

 

Dạng tổn thương

Có hang, vôi hóa

Dấu hiệu búp cây, VPQ

Dạng nốt

Dạng khối

Màng phổi

Dầy

  1. III.           Phân loại CO-RADS:

Bảng 3:

Phân loại

Đặc điểm CT

CO-RADS 1

+ Bình thường

+ Hoặc có tổn thương giống với bệnh lý khác

CO-RADS 2

+ Tổn thương giống bệnh lý khác trên CT: Như giãn nhẹ phế quản, dây thành PQ, Tree-in-bub sign.

+ Không thấy tổn thương kính mờ

CO-RADS 3

+ Tổn thương CT không chắc do COVID 19, giống với viêm phổi thùy, viêm phế quản phổi do vi khuẩn

+ Có tổn thương kính mờ (đơn ổ, hình tam giác)

 

CO-RADS 4

+ Tổn thương CT nghi ngờ cao do COVID 19 hơn so với các bệnh phổi khác

+ Tổn thương kính mờ + đông đặc

+ Tổn thương đa ổ

CO-RADS 5

+ Các tổn thương CT với các dạng tổn thương điển hình (bảng 2)

CO-RADS 6

+ Có KQ PCR dương tính với COVID 19.

 

Một số hình ảnh CT theo phân tích phân loại CO-RADS:

 

CO-RADS 1: Hình 1

 

 

 Hình 1: CT phổi bình thường

 

CO-RADS 2: Hình 2 – 3 – 4

 

 Hình 2: Hình ảnh tổn thương CT: “Tree-in-bub sign” vùng ngoại vi phân thùy sau dưới bên phải, giãn & dầy nhẹ thành phế quản vùng trung tâm thùy dưới phổi trái. Không thấy tổn thương GGO. (Tổn thương giống viêm phế quản hơn COVID 19)

 

  

Hình 3: Hình ảnh tổn thương CT bao gồm giãn & dầy nhẹ thành phế quản, “tree-in-bub sign” & hình đông đặc. Không thấy tổn thương GGO.

 

 

Hình 4: Hình ảnh tổn thương CT bao gồm đông đặc thùy phổi & “tree-in-bub sign” (mũi tên). BN bị viêm phổi do nhiễm khuẩn lan tràn theo đường phế quản (dấu hiệu búp cây).

CO-RADS 3: Hình 5 & 6

 

 

Hình 5:

Trường hợp 1: Tổn thương GGO bên phải (duy nhất 1 vị trí). PCR (-) với COVID 19

Trường hợp 2: Tổn thương GGO duy nhất phân thùy sau dưới phải (vòng tròn)

Trường hợp 3: Tổn thương GGO duy nhất khu trú phân thùy sau phải (mũi tên)

Trường hợp 4: Tổn thương GGO duy nhất phân thùy sau dưới phải (vòng tròn)

 

 

Hình 6:

Trường hợp 5: Tổn thương nhiều ổ đông đặc kết hợp GGO. PCR (-) với COVID 19

Trường hợp 6a & b: Tổn thương đồng đặc cả 2 bên kết hợp GGO lan tỏa (BN Nhiễm cúm A)

 

CO-RADS 4: Hình 7

 

Hình 7:

Trường hợp 1: Tổn thương GGO nhiều ổ bên trái thùy trên, PCR (+) với COVID 19

Trường hợp 2: Tổn thương GGO kèm theo thấy “Spider web sign” cả 2 bên 

 

CO-RADS 5: Hình 8 & 9

  

Hình 8:

Trường hợp 1: Tổn thương đa ổ dạng GGO & đông đặc

Trường hợp 2: Tổn thương đa ổ dạng GGO kèm theo giãn mạch (vòng tròn) & dải băng dưới màng phổi (mũi tên)

Trường hợp 3: Tổn thương GGO & đông đặc cả 2 bên xu hướng vùng sau ngoại vi & nền phổi kèm theo giãn mạch (vòng tròn)

 

 

Hình 9:

Trường hợp 4 a & b: Tổn thương đa ổ dạng GGO & đông đặc cả 2 bên phổi

Trường hợp 5a & b: Tổn thương đa ổ dạng GGO & đông đặc xu hướng vùng ngoại vi vùng sau.

 

CO-RADS 6:

Hình 10: Tổn thương đa ổ dạng GGO hai bên kèm theo thấy “reversed halo sign”. PCR (+) với COVID 19. 

 

Tài liệu tham khảo

 

  1. COVID 19 CO-RADS Classification(2020). The Radiology Assitant Education site of the Radiological Society of Netherlands.
  2. COVID 19 imaging findings(2020). The Radiology Assitant Education site of the Radiological Society of Netherlands.

Liên hệ nhanh