Thông báo kết quả xếp loại đề tài NCKH và Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2019

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ths Hoàng Thị Định – Phòng ĐT-CĐT

 

Tài liệu đi kèm:Xếp loại đề tài

Liên hệ nhanh