Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 12-12, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Chi ủy các Chi bộ, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm và 10% đảng viên, cán bộ có trình độ đại học trở lên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Hải Quân – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trình bày các chuyên đề về: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Lê Hải Quân – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Truyền đạt chuyên đề có liên quan mật thiết đến đội ngũ cán bộ tại Bệnh viện về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, đồng chí Lê Hải Quân đã nêu khái quát các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí, sứ mệnh của đội ngũ trí thức; quá trình xây dựng và sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 45-NQ/TW. Nghị quyết số 45-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đến năm 2045 đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.

Đồng chí Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Bệnh viện phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Bệnh viện đề nghị ngay sau Hội nghị này, Chi uỷ các Chi bộ phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nội dung học tập, nghiên cứu nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XIII. Bên cạnh đó, các Chi bộ cần xây dựng chương hành động thực hiện các Nghị quyết phù hợp với từng đơn vị, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động phát huy sức mạnh của cả Đảng bộ Bệnh viện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bài và ảnh: Phòng CTXH

Liên hệ nhanh