Lịch công tác tuần từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Ghi chú:

– 14h00 Thứ 4 hàng tuần phòng ĐT – CĐT và khoa CĐHA thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tại BV huyện Yên Định.

– Ngày 10, 11, 12/11/2021: Đánh giá ISO 15189:2012 của Trung tâm Huyết học và Truyền máu

Liên hệ nhanh