Tiếp tục duy trì và giữ vững chứng nhận ISO 15189:2012 trong lĩnh vực xét nghiệm

Từ ngày 20-22/9/2023, các khoa Hóa Sinh, Vi sinh và Huyết học Truyền máu  đã tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí ISO 15189:2012.

các khoa Hóa Sinh, Vi sinh và Huyết học Truyền máu  đã tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí ISO 15189:2012.

Mục đích của lần đánh giá này là để tiếp tục đánh giá việc thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm sau thời gian vận hành, áp dụng ISO 15189:2012 và chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá giám sát của các cơ quan có thẩm quyền sau 4 năm được công nhận ISO 15189:2012 tại 3 khoa Hóa sinh, Vi sinh, Huyết học và Truyền máu.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng xét nghiệm ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế đã được quốc tế công nhận. Bộ tiêu chuẩn gồm 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu kỹ thuật đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, kỹ năng của cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm…Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2012 sẽ giúp đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm một cách chính xác, kịp thời và tin cậy, làm cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám và điều trị bệnh nhân.

   Từ năm 2019, sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng xét nghiệm ISO 15189:2012 tại cả ba khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng là một trong số rất ít các Bệnh viện tại Việt Nam được đầu tư đồng bộ hệ thống xét nghiệm thông minh và áp dụng trọn vẹn giải pháp xét nghiệm “một chạm”.

Đây là cơ sở quan trọng để Bệnh viện khẳng định thương hiệu, uy tín trong hệ thống các phòng xét nghiệm y tế trên toàn quốc và quốc tế; là nền tảng để cán bộ, viên chức các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Bệnh viện tiếp tục xây dựng kế hoạch để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và ISO 9001:2008 trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Phòng CTXH

 

Liên hệ nhanh