Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

 Ngày 5-9-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công điện số 11-CĐ/TU gửi Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn Công điện.

 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước; các hoạt động kinh tế – xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng; nhiều tỉnh, thành phố đã ghi nhận các biến thể mới của vi rút với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc; đồng thời xuất hiện nhiều bệnh dịch khác, như: sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng… Ở tỉnh ta, số ca mắc Covid-19 mới đang có chiều hướng tăng trở lại[1]; một số địa phương có tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 ở một số nhóm đối tượng còn thấp; tiến độ tiêm chủng còn chậm[2]; nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát là rất lớn.


Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của ngành Y tế; chủ động chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống dịch theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin được phân bổ, tránh lãng phí; chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin, nhất là tại khu vực, địa bàn có tỷ lệ tiêm còn thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra.


2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:


– Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ. Chủ động, kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.


– UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật các phương án, kịch bản phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.


3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên, huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng. Tăng cường công tác tuyên truyền, làm cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ những lợi ích phòng bệnh của vắc xin phòng Covid-19; vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và đưa con em mình đi tiêm chủng vắc xin theo kế hoạch và hướng dẫn của ngành Y tế.


4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống tuyên giáo, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

 
Liên hệ nhanh