Công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19

 

Chiều ngày 27/3/2020, đồng chí Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch công đoàn cơ sở, PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 trong toàn Bệnh viện với mục tiêu “Ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

 

Nội dung cụ thể như sau:

–      Các Khoa, Phòng, Trung tâm chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón tiếp và điều trị bệnh nhân theo các hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến của Bộ Y tế và Bệnh viện, đảm bảo an toàn, kịp thời, khẩn trương và hiệu quả. Luôn nêu cao cảnh giác đối với các trường hợp bị nghi ngờ, thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm chéo tại các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Bệnh viện.


–      CBVC-NLĐ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công và thực hiện cách ly theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

–      CBVC-NLĐ trong bệnh viện nghiêm túc thực hiện, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai báo y tế trung thực, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay, vệ sinh ăn uống, luyện tập thể thao và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác.

–      Các phòng chức năng và lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, quy trình về điều trị, phòng lây nhiễm chéo trong Bệnh viện (cập nhật theo các Hướng dẫn về điều tri, phòng chống Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế).

–      Thực hiện đúng quy định việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, đặc biệt từ nguồn bệnh nhân nghi ngờ nhiễm hoặc nhiễm Covid-19.

–      Công đoàn bộ phận các Khoa, Phòng, Trung tâm phối hợp với chính quyền phát động, triển khai phong trào thi đua đến toàn thể CBVC-NLĐ của đơn vị mình. Huy động sự tham gia của cấp ủy, các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với đơn vị triển khai các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, kịp thời phát hiện và nhân rộng các tấm gương tốt điển hình. Cuối đợt thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện sẽ tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt trong phòng chống dịch và kiên quyết xử lý tập thể và cá nhân vi phạm các quy định trong phòng chống dịch.

–      Trong đợt triển khai phong trào thi đua, nếu Công đoàn bộ phận các Khoa, Phòng, Trung tâm gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Hoàng Trung Thông – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện có hướng giải quyết kịp thời./.

 

 

                                                                          Công đoàn cơ sở Bệnh viện

 

Liên hệ nhanh